Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_51_002_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Преглед на държавните провинциални оперни театри / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, VІІ, № 2165, 25 авг. 1951, с. 4.
Идентично с BAN-151_100_061
Голяма статия за развитието на българското оперно изкуство и за предстоящия преглед, в който ще участват оперите на Варна, Русе и Стара Загора. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
D06_51_002_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Преглед на държавните провинциални оперни театри / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967,  с. 239 - 242.
Голяма статия за развитието на българското оперно изкуство и за предстоящия преглед, в който ще участват оперите на Варна, Русе и Стара Загора. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_51_002_04 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Първият преглед на държавните провинциални оперни театри / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал [Б. м.][Б. г. -  1951].
Голяма статия за развитието на българското оперно изкуство и за предстоящия преглед, в който ще участват оперите на Варна, Русе и Стара Загора. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4555/06 Няма направено копие  
D06_51_006_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Драги р[о]мънски колеги, уважаеми другарки и другари : [Приветствено слово] / [Петко Стайнов]. - Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1951].
Приветствието на Петко Стайнов от името на КНИК и СБКМКА към румънските композитори по време на Седмицата на Румънската музика, проведена от 22 до 30 септември 1951 година. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4557/5 Няма направено копие  
D06_53_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[На 9 септември 1944 год., преломният момент в най-новата история на България ..] /  акад. Петко Стайнов, н.а. – Ръкопис  с молив от ръката на сина Стефан. [Б. м.] [1953].
Изявление в навечерието на 9-годишнината на 9 ІХ, подчертаващо успехите на българските младежи на ІV-тия международен младежки фестивал в Букурещ. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4552/2 Няма направено копие  
D06_53_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[На 9 септември 1944 год., преломният момент в най-новата история на България ..] /  акад. Петко Стайнов, н.а. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1953].
Изявление в навечерието на 9-годишнината на 9 ІХ, подчертаващо успехите на българските младежи на ІV-тия международен младежки фестивал в Букурещ. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_53_005_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Четвърти международен младежки фестивал / [Петко Стайнов]. - Моливен ръкопис от ръката на съпругата Стефанка Стайнова. [Б. м.] [Б. г. - 1953].
Чернова на статия за Четвъртия младежки фестивал в Букурещ и за успехите на българските участници. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4557/08-002 Няма направено копие  
D06_53_005_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Четвъртият младежки фестивал в Букурещ / П. Стайнов. – Машинописен оригинал.[Б. м.] [Б. г. - 1953].
Редактирана чернова на статия за Четвъртия младежки фестивал в Букурещ  и за успехите на българските участници. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4557/9 Няма направено копие  
D06_54_001_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Десет години нова българска музикална култура / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г.].
Отбелязана публикация в Българска музика, V 1954,  кн. 9, с. 1 - 4.
За постигнатото в българската музикална култура за 10 години след 9-ти септември 1944. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_54_001_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Десет години нова българска музикална култура / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 251 - 256.
За постигнатото в българската музикална култура за 10 години след 9-ти септември 1944. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >