Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_61_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Седмица на българската музика / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 274 - 275.
За предстоящата Седмица на българската музика, която ще се проведе в Русе от 21 май 1961 г. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_62_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Да, имаме амбиции! / Петко Стайнов. // Народна култура, VI, № 4, 27 ян. 1962.
Голяма статия, предизвикана от публикация във “Винер цайтунг” за развитието на българската музикална култура след 9.IХ.44 г. в т.ч. и за дейността на Ин-та за музика при БАН (събрани 70 хил.народни песни). БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_62_005_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Примерът на русенските филхармоници / Петко Стайнов. //  Работническо дело, № 154, 3 юни 1962.
Неголяма статия-отзив за Седмицата на българската симфонична музика, проведена от Русенската филхармония от 20 до 25 май в Русе, Велико Търново и Силистра. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_62_005_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Седмица на българската симфонична музика в Русе, Търново и Силистра / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 276 - 277.
Неголяма статия-отзив за Седмицата на българската симфонична музика, проведена от Русенската филхармония от 20 до 25 май в Русе, Велико Търново и Силистра. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_62_007_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Създаването на българската духовна култура е резултат от творческите усилия на редица поколения надарени представители на нацията…] / Акад. П. Стайнов. – Машинописен оригинал [Б.м .][Б.г. - 1962].
Неголяма статия за съборите-надпявания и за тяхната роля и културно значение. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554 / 34 и 35 Няма направено копие  
D06_64_002_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песента е хляб и вода за човека : [Интервю] / Петко Стайнов. // Сливенско дело, ХХ, № 27, 4 март 1964 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
За Втория републикански фестивал (на худ. самодейност), българския дух на творчеството на композитора, влиянието на съвременните явления и процеси в/у народната песен и впечатленията му от сливенските самодейни състави. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_65_007_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
До председателя на ККИ : [Писмо-отговор на Nо 805 от 03.07.1965 г.] / Петко Стайнов. – Машинопис, София , 1965.
По повод проект на ПМС се аргументира необходимостта от “самоуправление”  на художествената  самодейност, като се “учреди един общонароден съюз на самодейците”. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4554 / 6 Няма направено копие  
D06_67_013_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песни за обичта, за дружбата / акад. Петко Стайнов, председател на журито за школувано пеене. // Българо-съветска дружба, 1967, с. 15.
Кратко изявление по повод Всенародното надпяване на руски, съветски и български революционни и народни песни. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_68_001_00 | преглед | заявка
КРУМОВА, М.
Проверка на в."Отечествен фронт" : Горчилка в извора / М. Крумова. // Отечествен фронт, ХХVI, №№ 7254 и 7255, 12 и 13 ян. 1968 : с ил.
Статията съдържа интервю с Петко Стайнов.
Илюстрована е от Борис Димовски
.
Проверка в Дома за народно творчество по проблемте на художествената самодейност и интервюта по тези въпроси с Георги Димитров и Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Достъпна и като А04_68_001 
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_68_004_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
При бистрия извор / Петко Стайнов. // Народна младеж, ХХIV, № 168 (6232), 19 юли 1968 : с ил.
Малка портретна снимка на Петко Стайнов.
Пожелания към Деветия световен младежки фестивал. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >