Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_54_005_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[…съветски войни, достойни потомци…] / [Петко Стайнов]. – Машинописен оригинал. [Б. м] [1954].
Липсва първата страница.
По-голямата част от статия за развитието на българската музикална култура през 10-те години след 9.IХ.44 г. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4552/27 Няма направено копие  
D06_55_003_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Успехи на нашите индивидуални изпълнители / Петко Стайнов. // Народна младеж, ХI, № 189, 9 авг. 1955.
СИзявление за големия успех на българските изпълнители на народни инструменти на Петия световен младежки фестивал във Варшава (второ място след Китай). БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_56_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Пролетен музикален фестивал във Врачанско – обикнете още повече това велико изкуство / Петко Стайнов. -  Машинописен препис. [Б. м.] [Б. г. - 1956].
Отбелязана е публикация в Отечествен фронт, бр. 625, 13.05.1956.
Кратко изявление за ролята на музиката в живота на човека и обществото. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_56_003_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Обикнете още повече това велико изкуство / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, № 625, 13 май 1956.
Съдържа и Съобщение за предстоящ Пролетен музикален фестивал във Врачанско.
Кратко изявление за ролята на музиката в живота на човека и обществото. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_56_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Празник на младото изпълнителско изкуство : [Интервю] / Петко Стайнов. // Литературен фронт, ХII, № 9, 1 март 1956
Интервю за Третото общобългарско състезание за певци и инструменталисти. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_56_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Празник на младото изпълнителско изкуство : Интервю / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с.  257 - 259.
Интервю за Третото общобългарско състезание за певци и инструменталисти. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_59_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Грижата за възпитанието на най-малките български граждани-нашите деца…] / Петко Стайнов. – Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1959].
Отбелязана е публикацията в Пионерски ръководител", 1959, кн. 9.
Кратко изявление за необходимостта пионерската организация да занимава децата с изкуство и в частност с музика. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_59_004_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Грижата за възпитанието на най-малките български граждани-нашите деца…] / Петко Стайнов (15 г. Димитровска пионерска организация “Септемврийче”). // Пионерски ръководител, 1959, № 9,  с. 9.
Кратко изявление за необходимостта пионерската организация да занимава децата с изкуство и в частност музика. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
D06_59_009_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Държавните симфонични оркестри / Петко Стайнов. -  Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1959].
Идентично с MIk-NID_4554_010.
Неголяма статия за ролята,  която играят през последните 15 години държавните симфонични оркестри (12 на брой) за развитието на новата българска музикална култура и на българското художествено музикално творчество. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_60_005_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Огнище на нашия музикален живот : 30 години Софийска държавна филхармония / акад. Петко Стайнов. // Работническо дело, ХХХIII, № 64, 4 март 1960.
Статия за възходящото развитие на Софийската държавна филхармония от “Академичен симфоничено оркестър”  през “Царски симфоничен оркестър” до сегашното й ниво на първокласен симфоничен състав, за ролята й за българската музикална култура и за нейните диригенти. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >