Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_60_005_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
[Още от първите години на своето съществуване Софийската държавна филхармония е в центъра на нашия музикален живот…] / Петко Стайнов. //
Тридесет години Софийска филхармония, София : НИ, 1960.
Статия за възходящото развитие на Софийската държавна филхармония от “Академичен симфоничено оркестър”  през “Царски симфоничен оркестър” до сегашното й ниво на първокласен симфоничен състав, за ролята й за българската музикална култура и за нейните диригенти. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_60_005_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Огнище на нашия музикален живот / Петко Стайнов. // ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 265 - 266.
Статия за възходящото развитие на Софийската държавна филхармония от “Академичен симфоничено оркестър”  през “Царски симфоничен оркестър” до сегашното й ниво на първокласен симфоничен състав, за ролята й за българската музикална култура и за нейните диригенти. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_60_007_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко. Държавните симфонични оркестри / Петко Стайнов. // Програма на IV национален преглед на държавните симфонични оркестри, София - 01 - 24 юни 1960 г. Неголяма статия за ролята, която играят през последните 15 години държавните симфонични оркестри (12 на брой) за развитието на новата българска музикална култура и на българското художествено музикално творчество. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4496/23 Достъпно и като D06_59_009 
D06_60_007_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Държавните симфонични оркестри / Петко Стайнов. // Програма на IV национален преглед на държавните симфонични оркестри, София  -  01 - 24 юни 1960 г.
Неголяма статия за ролята, която играят през последните 15 години държавните симфонични оркестри (12 на брой) за развитието на новата българска музикална култура и на българското художествено музикално творчество. Исторически музей “Искра”, Казанлък - № 4496/23 Няма направено копие Достъпно и като D06_59_009 
D06_60_007_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко. Държавните симфонични оркестри / Петко Стайнов. // Програма на IV национален преглед на държавните симфонични оркестри, София - 01 - 24 юни 1960 г. Неголяма статия за ролята, която играят през последните 15 години държавните симфонични оркестри (12 на брой) за развитието на новата българска музикална култура и на българското художествено музикално творчество. Исторически музей “Искра”, Казанлък - No4496/23  
D06_60_008_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Празник на симфоничната музика : Разговор с акад. Петко Стайнов / Петко Стайнов. // Отечествен фронт, ХVII, № 4912, 15 юни  1960.
Темата на разговора е ІV-тия преглед на държавните симфонични оркестри – съпоставка с предходния ІІІ-ти преглед, за художественото ниво на изпълненията, за диригентите, за репертоара. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
D06_60_008_02 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Празник на симфоничната музика : Разговор с акад. Петко Стайнов / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 267 - 268.
Темата на разговора е ІV-тия преглед на държавните симфонични оркестри – съпоставка с предходния ІІІ-ти преглед, за художественото ниво на изпълненията, за диригентите, за репертоара. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
D06_61_003_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Ученолюбива дружина "Искра" - огнище за култура на народа / акад. Петко Стайнов, н.а.  -  Машинописен оригинал. [Б. м.] [Б. г. - 1961].
Подготвена за юбилеен сборник по повод сто години от основаването на народно читалище "Искра".
За ролята на читалище “Искра” като “ревностен пазител и най-усърден разпространител на националната ни самобитна култура”  и новите му задачи. БАН - Централен научен архив Няма направено копие Придружителното писм е в регистър Н – кореспонденция 
D06_61_003_03 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Ученолюбива дружина "Искра" - огнище за култура на народа / Петко Стайнов. //  ПЕТКО СТАЙНОВ за българската музикална култура. / Съст. Аг. Баларева, Ел. Тончева ; Ред. В. Кръстев. – 1. – София, 1967, с. 229 - 232.
Отбелязана публикация в Народно читалище "Искра", Казанлък. – Юбилеен сборник, С., НСОФ, 1961.
За ролята на читалище “Искра” като “ревностен пазител и най-усърден разпространител на националната ни самобитна култура” и новите му задачи. Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра"  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
D06_61_004_01 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Седмица на българската музика / Петко Стайнов. // Народна култура, V, № 17, 29 апр. 1961.
За предстоящата Седмица на българската музика, която ще се проведе в Русе от 21 май 1961 г. БАН - Централен научен архив Няма направено копие  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >