Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1961 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
забележка
H2105_61_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Атанас Гърдев до Петко Стайнов.
Тирана, 30.01.1961.
Ръкопис. – 4 с. + плик и картичка

Лична кореспонденция. Приятелят и сътрудник Ат. Гърдев благодари сърдечно на Петко Стайнов за полученото от него писмо и го запознава подробно с работата си в „лицеума”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/007 -
H2105_61_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диньо Попа) до Петко Стайнов.
Казанлък, 25.05.1961.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Приятелят певец споделя огорчение, че на юбилея на читалище „Искра” не е зачетен 40-годишният му артистичен принос.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/009 -
H2105_61_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Райна Кацарова до Петко Стайнов.
Варна, 08.09.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Сътрудничката от  Ин-та за музика изпраща поздрави от Варна, където е на почивка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/012 -
H2105_61_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от сем. Нейко Нейкови до сем. Петко Стайнови.
Варна, 30.09.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Приятелското семейство изпраща поздрави от Варна, където е на почивка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/014 -
H2105_61_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Дончо Петков (адвокат, музикант и приятел) до Петко Стайнов.
Казанлък, 27.11961.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Молба за ходатайство пред министъра на правосъдието за възстановяване на сина му като адвокат.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/016 -
H2105_61_008_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Андрей Андреев (научен секретар на Ин-та за музика) до Петко Стайнов.
с. Баня, 14.11.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от с. Баня, където е на почивка и лечение.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/021 -
H2105_61_009_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Симеонов до Петко Стайнов.
Русе, 02.05.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Бившият съсед на вилата във Владая ръководи акордеонен ансамбъл и моли за ноти с подходящи за ансамбъла пиеси на Петко Стайнов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/023 -
H2105_61_010_00 | преглед | заявка

Писмо от Мишо Тодоров (учител, музикант) до Петко Стайнов.
Сливен, 03.12.1961.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Изразява възхищението си от музиката на Петко Стайнов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/025 -
H2105_61_011_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диньо Попа) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 03.04.1961.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Приятелят певец отправя молба за изпращане на ноти за нуждите на хора на завод 13.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/042 -
забележка
H2105_61_012_00 | преглед | заявка

Писмо от Дончо Петков (адвокат, музикант и приятел) до Петко Стайнов.
Казанлък, 15.05.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Молба за съдействие по назначаване на внучката за преподавател в музикалното училище.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/043 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >