Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1961 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
забележка
H2105_63_015_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Иван Бонев до сем. Петко Стайнови.
Варна, 14.06.1963.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Най-близкият приятел И.Б. разказва за пребиваването си във Варна и предстоящо посещение в Пловдив.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/121 -
H2105_63_016_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от сем. Нейко Нейкови до сем. Петко Стайнови.
Велинград, 10.07.1963.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Приятелското семейство изпраща поздрави от Велинград, където е на почивка, заедно с малкия Нейко (внука).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/127 -
H2105_63_018_00 | преглед | заявка

Писмо от Андрей Георгиев до Петко Стайнов.
Пловдив, 25.10.1963.
Ръкопис. – 2 с.

Лично-служебна кореспонденция. Музикантът и стар приятел А.Г. се интересува за съдбата на спомените си за Пражкия фестивал на българската музика през 1928 г., които е предал на Елена Стоин; коментира намерението на Казанлък да се издаде книга за музикалното минало на града.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/140 -
H2105_64_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Фани Попова-Мутафова до сем. Петко Стайнови.
Хисар, 14.06.1964.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Хисар.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/008 -
H2105_64_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Фани Попова-Мутафова до сем. Петко Стайнови.
Варна, 02.09.1964.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Варна.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/011 -
H2105_64_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Бонев (най-близкия приятел) до сем. Петко Стайнови.
Варна, 11.11.1964.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Информира за режима на рехабилитация след боледуване.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/012 -
H2105_64_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Лили Марин Големинова до Стефанка Стайнова.
Москва, 12.02.19643.
Ръкопис+машинопис. – 6 с.

Лична кореспонденция. Л.Г. разказва за концертите на Марин Големинов в Ереван, Москва и Ленинград и изпраща московската програма.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/019 -
H2105_64_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Мишо Тодоров (учител, музикант) до Петко Стайнов.
Сливен, 26.02.1964.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Пожелания за успешно предстоящо пътуване на сем. Стайнови.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/023 -
H2105_64_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диньо Попа) до Петко Стайнов.
Казанлък, 07.07.1964.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят певец моли П.С. да изслуша млад цигулар, завършил музикалната гимназия в Пловдив и да прецени има ли качества да продължи в консерваторията, респ. да помоне за приемането му.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/026 -
забележка
H2105_64_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 16.11.1963.
Машинопис и ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят и музикален деятел коментира гафа със закъснялата покана до Петко Стайнов за участие в юбилейното тържество на хоровото дело в Русе.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/033 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >