Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1961 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
забележка
H2105_64_008_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от Фани Попова-Мутафова до сем. Петко Стайнови.
[София], 01.03.1964.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Честитка за „Баба Марта”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/038 -
H2105_64_009_00 | преглед | заявка

Писмо от Митьо Цанев до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 28.12.1964.
Машинопис. – 1с.

Лична кореспонденция. Поздравления за Новата 1965 година, благодарност за подарената монография за П.С. и сведения за работата на Петя Павлович от приятеля от детинство.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/114 -
H2105_65_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Бонев до Петко и Стефанка Стайнови.
Варна, 14 август 1965
Маш. – 2 с.

Писмо в стихотворна форма от най-близкия приятел на Петко Стайнов до него и съпругата му: “Приятели любими, Петко и Таня....”  .

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4558/25 -
H2105_65_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Дончо Петков (адвокат, музикант и приятел) до Петко Стайнов.
Казанлък, 09.01.1965.
Машинопис. – 1 с.

Писмото е лично, но се споменава и за трудности при изпълнението на задача, възложена му от Петко Стайнов, респ. от Института по музика. (Вероятно става дума за студията му „Музикалното минало на Казанлък”.)

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4588/09 -
H2105_65_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Величка и Георги Даскалови до Петко Стайнов.
Казанлък, 17.12.1965.
Ръкопис. – 1 с.

Писмото е лично. Напомня за мъката по трагичната смърт на големия син, чието развитие като музикант е подпомагал Петко Стайнов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4588/14 -
H2105_65_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Андрей Георгиев (музикант и стар приятел) до Петко Стайнов.
Пловдив, 06.12.1965.
Ръкопис. – 2 с.

Писмото е лично. А. Георгиев иска съвет относно възможността статия му, посветена на „Първият фестивал на българската музика в Прага през 1928 год.” да бъде отпечатана в сп. „Българска музика.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4588/25 -
H2105_65_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Катя Евстатиева до сем. Петко Стайнови.
Чепеларе, 29.11.1965.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Съпругата та музиканта от Чепеларе изказва благодарност за проявена грижа.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/003 -
H2105_65_006_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от Фани Попова-Мутафова до сем. Петко Стайнови.
Б.м., 01.03.1965.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздравления за настъпващата пролет от близката приятелка и известна писателка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/006 -
H2105_65_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Лиляна Бонева (дъщеря на най-близкия приятел Иван Бонев) до сем. Петко Стайнови.
Вроцлав, 08.05.1965.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Разказ за хода на специализацията й в математическия ин-т и коментар по предстоящото пътуване на Стайнови в Париж.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/012 -
забележка
H2105_65_008_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от сем. Нейко Нейкови до сем. Петко Стайнови.
Прага, 25.06.1965.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Юристът приятел от младежките години изпраща поздрави от Прага.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/016 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >