Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1961 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
забележка
H2105_65_009_00 | преглед | заявка

Писмо от Лили [Славова] (близка позната) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 10.09.1965.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Молба за съдействие за преместването на сина й Ненко на военна служба извън Казанлък.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/020 - Регистрирано и като H2104_65_011_00 
H2105_65_010_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Лиляна Бонева (дъщеря на най-близкия приятел Иван Бонев) до сем. Петко Стайнови.
Вроцлав, 15.10.1965.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Вроцлав.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/021 -
H2105_65_011_00 | преглед | заявка

Писмо от Лили Славова (близка позната) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 25.10.1965.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Допълнителна информация по преместването на сина й Ненко на военна служба извън Казанлък.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/026 - Регистрирано и като H2104_65_012_00 
H2105_65_012_00 | преглед | заявка

Писмо от Лили Славова (близка позната) до Петко Стайнов.
Казанлък, 02.11.1965.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Допълнителна информация по преместването на сина й Ненко на военна служба извън Казанлък (в ансамбъла на Киркоров).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/028 - Регистрирано и като H2104_65_013_00 
H2105_65_013_00 | преглед | заявка

Писмо от Андрей Георгиев до Петко Стайнов.
Пловдив, 10.11.1965.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Молба от музиканта и приятел от младежките години за написване на отзив за концерта на дъщеря му Андреана.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/031 -
H2105_65_014_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе. Февруари, 1965.
Машинопис+ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят и музикален деятел информира за поканата за присъствие на юбилейното тържество на железничарски тамбурашки оркестър на гърба на писмото си до „директора на културата в общината”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/042 -
H2105_65_015_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе. Февруари, 1965.
Машинопис+ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят и музикален деятел споделя впечатления от авторския концерт на Филип Кутев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/043 -
H2105_65_016_00 | преглед | заявка

Писмо от Мишо Тодоров до Петко Стайнов.
Сливен, 22.08.1965.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Музикалният деятел поздравява композитора по повод статия за него от Венелин Кръстев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/65/055 -
H2105_66_001_00 | преглед | заявка

Поздравително писмо от Чудомир (писател, художиник, краевед и приятел) до Петко Стайнов по случай 70-годишния му юбилей.
София, 20.12.966.
Ръкопис. – 1с.

Лична кореспонденция. От Правителствената б-ца – вътрешно отделение, собственоръчно:
“Обикновено в такива случаи всички ще ти пожелаят “да живееш още много, много години” та да достигнеш до старческо оглупяване и станеш за смях. Аз ти пожелавам още 10-15 здрави, творчески години за да дадеш на Родината ни всичко, на което си способен.
Сърдечно твой Чудомир. 
Болницата, 20.12.966 г.”

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4585/01 -
забележка
H2105_66_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Михаил (Мишо) Тодоров до Петко Стайнов.
Сливен, 28.03.1966.
Ръкопис. – 2 с.

Писмото е лично. От музиканта и приятел за здравословното състояние на съпругата на Петко Стайнов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4588/15 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >