Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1961 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
забележка
H2105_66_013_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе. Б.д. [1966]
Машинопис. – 1 с.

Писмото е лично. Повторна молба от музикалния деятел и приятел за съдействие пред Андрей Пухлев да бъдат направени постъпки за удостояване на Марин Николов (диригент на хора на русенските железничари) с почетно звание.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/66/001 -
H2105_67_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Крум и Пенка Бояджиеви до Петко Стайнов.
Белград,  14.10.1967.
Ръкопис.

Лична кореспонденция. Хоровият диригент и приятел Крум Бояджиев съобщава за участието си в Любляна, заедно с Бончо Бочев на международна конференция на диригентите на младежки хорове.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4585/17 -
H2105_67_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Дончо Петков до Петко Стайнов.
Казанлък, 28.04.1967.
Ръкопис. – 1с.

Лична кореспондeнция. Адвокатът музикант и приятел от младежките години благодари на П.С. за изпратена му книга.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/67/026 -
H2105_67_003_00 | преглед | заявка

Визитна картичка от Миньо Минев до Петко Стайнов.
Стара Загора, 26.04.1967.
Визитка + ръкопис. – 1с.

Лична кореспонденция. Поздравления за 1-ви май от певеца от СЗ опера.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/67/027 -
H2105_67_004_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от Катя Бабак до Петко Стайнов.
Гурахонт (Румъния), 28.04.1967.
Визитка + ръкопис. – 1с.

Лична кореспонденция. Поздравления за 1-ви май от бесарабската българка музикантка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/67/028 - Регистрирано и като H112_67_001_00 
H2105_67_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Цанев до Петко Стайнов.
Казанлък, 27.05.1967.
Машинопис. – 1с.

Лична кореспонденция. Близкият приятел от младежките години  благодари за подарената книга от П.С. (вероятно сборника „Петко Стайнов за българската музикална култура”) и съобщава за успехите на Пионерския хор под ръководството на дъщеря му Петя Павлович.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/67/038 -
H2105_68_001_00 | преглед | заявка

Писмо от д-р Асен Ив. Кюлев (син на фолклориста Иван Кюлев)  до Петко Стайнов.
[София],  20.05.1968.
Маш. – 1с.

Лична кореспонденция. Изказва се  благодарност на Петко Стайнов за приветствието му по повод честването на Иван Кюлев.

БАН, Централен научен архив 151/177/000 -
H2105_76_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Христо Вакарелски (етнограф и фолклорист) до Петко Стайнов.
[София], 31.12.1976.
Рък. – 1с.

Лична кореспонденция. С писмото се изказва благодарност за поздравите на Петко Стайнов по повод 80-годишнината на изследователя и оценката за приноса му в изучаването на народната музика.

БАН, Централен научен архив 151/171/000 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >