Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1961 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >
забележка
H2105_61_013_00 | преглед | заявка

Писмо от Констатин Казанджиев-Батето до Петко Стайнов.
Русе, 07.07.1961.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Музикалният общественик и приятел пише на битова тематика.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/047 -
H2105_61_014_00 | преглед | заявка

Писмо от Лиляна [Добри] Христова до Петко Стайнов.
Вупертал, 10.07.1961.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Дъщерята на Добри Христов информира за концертната си дейност и за намерението си през следващата година да гастролира в България.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/048 -
H2105_61_015_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 21.08.1961.
Машинопис+ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Музикалният общественик и приятел моли за съдействие от Петко Стайнов за отпускане на народна пенсия на Марин Николов – дългогодишен хоров деятел.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/050 -
H2105_61_016_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 24.08.1961.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Музикалният общественик и приятел съобщава датата, определена за концерта-честване на 65-та годишнина на Петко Стайнов – 15.01.1962.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/051 -
H2105_61_017_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 11.05.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Професионална/обществена кореспонденция. Приятелят и музикалният деятел моли Петко Стайнов да му изпрати нотите на аранжимента за салонен оркестър на „Тракийски танци”, с оглед изпълнението му през седмицата на българската музика.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/058 -
H2105_61_018_00 | преглед | заявка

Писмо-отговор от д-р Иван Симеонов до Петко Стайнов.
Русе, 06.06.1961.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Бившият съсед на вилата във Владая благодари на Петко Стайнов за съвета как да се сдобие с аранжимент за акордеон на творби на композитора и моли за подходяща пиеса за женски глас.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/062 -
H2105_61_019_00 | преглед | заявка

Поздравително писмо от Фани Попова-Мутафова до сем. Петко Стайнови.
[София], 01.01.1961.
Машинопис. – 1  с.

Лична кореспонденция. Поздравления и благопожелания за Новата година.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/61/070 -
H2105_62_001_00 | преглед | заявка

Писмо от [Симеон Евстатиев] до Петко Стайнов.
Чепеларе, 18.01.1962.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Музикалният деятел споделя спомени от събора на Рожен и моли за съдействие за закупуване на магнетофон.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/005 -
H2105_62_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Христо Вакарелски до Петко Стайнов.
София, 28.03.1962.
Машинопис. – 1с. + плик.

С писмото се изказва благодарност за поздравите от Петко Стайнов по повод 65-годишнината на изследователя етнограф и удовлетворение от съвместната работа в Института за музика.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/011 -
забележка
H2105_62_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 26.04.1962.
Машинопис и ръкопис. – 5 с.

Лично-професионална кореспонденция. Приятелят музикален общественик изпраща на Петко Стайнов копие от свое писмо до Марин Големинов по повод на негова статия „Новаторството в музиката”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/62/013 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | следваща >