Кореспонденция, свързана с музикално-творческата и публицистичната дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, свързани с концертни прояви, издателската дейност, предложения и поръчки за написване на музикални произведения, искания на ноти за концертни изпълнения, защита на  авторските права, разрешения за аранжиране на творби на композитора и др. от 1915 до 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
забележка
H2201_38_003_00 | преглед | заявка

Министерство на железниците, пътищата, пощите, телеграфа, телефоните и радиоразпръскването (МЖППТТР), Главна дирекция ПТТ, Отделение Радиоразпръскване, Радио София до г. Петко Стайнов.
София, 18.3.1938 г.
Маш. - 1с.

Професионално-обществена кореспонденция. С писмото се възлага написването “на една пиеса за оркестър (рапсодия, сюита, симфониета и пр.) за Радио-София”. Посочва се съставът на оркестъра, изискванията към пиесата и срока за изпълнение на поръчката.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/03 - Регистрирано и като L09_38_003_00 
H2201_38_004_00 | преглед | заявка

Писмо от [Мл Когой - подписът е нечетлив] до Петко Стайнов.
Марибор, 08.02.1938.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът (?) благодари за получената партитура на „Легенда”. Пиесата му е харесала много и се надява скоро да може да я дирижира.

Фондация „Петко Груев Стайнов", София - Fd-HArh/38/001 -
H2201_39_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Романски до Петко Стайнов.
Берлин, 15.03.1939.
Ръкопис. – 3 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът изказва възторга си от увертюрата „Балкан”, която е дирижирал във Виена. Изразява желание да дирижира и „Приказка” и „Тракийски танци”. Разказва за диригентската и академичната си работа. Споделя впечатления от пътуване с влак през Чехия „в навечерието на навлизането на германските войски”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/39/006 -
H2201_39_002_00 | преглед | заявка

Писмо от [Михайло] Вукдрагович до Петко Стайнов.
Белград, 06.04.1939.
Машинопис. – 1  с.
Сръбски език.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът споделя за успеха на дирижираната от него с Виенските симфоници увертюра „Балкан” и желанието си да дирижира и други творби на Петко Стайнов.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/39/007 - Регистрирано и като Н112_39_001_00 
H2201_39_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Фридрих Дюрауер до Петко Стайнов.
Виена, 13.06.1939.
Машинопис. – 1  с.
Немски език.

Професионално-обществена кореспонденция. Интендантът на оркестъра на Виенските симфоници отбелязва успешното представяне с оркестъра на увертюрата „Балкан” под диригентството на Любомир  Романски и информира за перипетии по връщането на нотите на композитора.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/39/008 - Регистрирано и като Н112_39_002_00 
H2201_41_001_00 | преглед | заявка

Международна радиограма от Г[Д]раганов до Петко Стайнов.
Берлин, 16.02.1941.
Немски език

Професионална/обществена кореспонденция. Моли за спешно изпращане в Българското консулство във Франкфурт на нотите на  увертюрата „Балкан”, която Любомир Романски предстои да дирижира.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/41/004 - Регистрирано и като H112_41_001_00 
H2201_41_002_00 | преглед | заявка

Писмо № H/D/3534 от Немско-българското дружество до Петко Стайнов.
Берлин, 14.11.1941.
Машинопис. –  1 с.
Немски език.

Професионална/обществена кореспонденция. Г-н Хауке информира Петко Стайнов, че е успял да убеди „Универсаледисион” Виена да поеме разпространението на Симфонично скерцо по света. Съветва го да се включи в дружеството „Стагма” за защита на авторските си права извън България.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/41/009 - Регистрирано и като H112_41_002_00 
H2201_41_003_00 | преглед | заявка

Писмо от подполковник от Военното на Негово Величество училище до Петко Стайнов.
София, 29 февруари 1941.
Машинопис. – 1 с. + приложение +  плик.

Професионално/обществена кореспонденция. Командирът на юнкерската рота от ВНВУ предлага на П.С. да напише музиката на химна на випуск 60 по приложен текст.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/41/023 -
H2201_42_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Михаил Лефтеров до Петко Стайнов.
Берлин, 22.02. 1942.
Машинопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът Мх. Лефтеров предлага да изпълни на възложен му концерт “Тракйски танци” и моли да получи своевременно нотния материал.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/13 -
забележка
H2201_42_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Държавна филхармония при Народната опера до Петко Стайнов.
София, 12.05.1942.
Машинопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Благодарност за участието на творба на Петко Стайнов на І-вия симфоничен концерт на Филхармонията.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/002 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >