Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CPrCh-M_07-07_251 | преглед | заявка

КУЮМДЖИЕВ, Александър.
Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г. : Учебно помагало : Книга І / Съставител Александър Куюмджиев. – Благоевград : Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2007. – 250с.

Съдържа следните песни от Петко Стайнов за тригласен женски хор:
- Грейнала ясна звездица по народен текст. - с.233 (CPs-01a_NN_4_002);
- Коледари по текст на П.Р.Славейков. - с. 234-236 (CCh-40_NN_6_Part_003);
- Коледарско хоро (Израстнала трепетлика) по народен текст. – с. 237 (CPs_04_30_5_001);
- Коледарско хоро (Тръгнал ми е Свети Иван) по народен текст. – с. 238 (CPs-38_NN_6_Part_000).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София М100 + Търговската мрежа Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CPrCh-M_10-01_124 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Хорови песни : Choral songs / Петко Стайнов. – Двуезичен сборник хорови песни. София : Фондация „Петко Груев Стайнов”, 2010. – 124с.

- ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ по народен текст за смесен хор :
IZGREYALO YASNO SLANTSE folk lyrics for SATB choir  The Bright Sun Has Risen. с. 21-33
(виж CCh-08_30_4_Part_005);
- ВАЛС по текст на Пею. К. Яворов за смесен хор : VALS  lyrics by Peyo K. Yavorov for SSATTBB choir Walz. с.35-47 (вижCCh-02_29_4_Part_005);
- СЪН СЪНУВАХ по текст на П. К. Яворов за смесен хор : SAN SANUVAH lyrics by Peyo K. Yavorov for SATB choir  I Dreamt A Dream. с. 49-56 (виж CCh-27_19_4_Part_003);
- РЪЧЕНИЦА (из симфонична сюита „Тракийски танци”) аранжимент за вокални ансамбли от Надя Тончева : RACHENITSA (from the symphonic suite “Thracian Dances”) arrangement by Nadya Toncheva for a vocal quartet and mixed choir Traditional Balgarian  Dance. с. 57-69 (виж CSf-01-4_25_A20_3_Part _006+1);
- ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО по народен текст за смесен хор : HAYDE BRE, YANO folk text for SATB choir Hey, Yana.  с. 71-74
(виж CCh-33_32_4_Part_003);
- ДЕ БРЕ, ДИМО по текст на Кирил Христов за смесен хор : DE BRE DIMO lyrics by Kiril Hristov for SATB choir Darn It Dimo. с. 75-83
(виж CCh-04_28_4_Part_003);
- ПУСТИ ДИМО по текст на Кирил Христов за смесен хор : PUSTI DIMO lyrics by Kiril Hristov for SATB choir Damned Dimo. с. 85-90
(виж CCh-22_28_4_Part_002);
- ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА по текст на Трифон Кунев за смесен хор : ELA SE VIE, PREVIVA lyrics by Trifon Kunev for SATB choir  A Pine-tree Is Bending And Swaying. . с. 91-97 (виж CCh-06_31_4_Part_002);
- ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА по текст на Трифон Кунев за женски хор :  
ELA SE VIE, PREVIVA lyrics by Trifon Kunev for SSAA choir  A Pine-tree Is Bending And Swaying. с. 99-104 (виж CCh-06_31_3_Part_002);
- ЩО МИ Е МИЛО И ДРАГО : Хармонизация на народна песен за мъжки хор : SHTO MI E MILO I DRAGO : Harmonization folk for TTBB choir  It Is So Dear To Me. с. 105-107 (виж CCh-34_32_4_Part_002);.
- ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ по текст на Кирил Христов за тригласен еднороден (жен¬ски) хор : PETLITE PEYAT lyrics by Kiril Hristov for SSA choir The Roosters Are Singing. с. 109-111 (виж CCh-21_35_4_Part_000);.
- ИЗРАСЛА Е ТРЕПЕТЛИКА : Коледарско хоро по народен текст за еднороден хор : IZRASLA E TREPETLIKA : Traditional Christmas (horo) dance folk text for SSA choir  An Aspen Has Grown. с. 113-115 (виж CPs-04_30_5_001);.
- ГРЕЙНАЛА ЯСНА ЗВЕЗДИЦА по народен текст за женски (детски) хор : GREYNALA YASNA ZVEZDITSA folk text for SSA choir  A Bright Little Star Is Shining. с. 117-119 (виж CPs-01a_NN_4_002);.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ по църковен текст за четиригласен хор : HRISTOS VOSKRESE liturgical text for SATB choir Christ Has Risen. с. 120-124 (виж CCh-35_46_6_Part_001).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София М095 + Търговската мрежа Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CPrCh-M_11-01_176 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко
Хорови балади : Choral ballads / Петко Стайнов. – Сборник хорови песни (балади). София : Фондация „Петко Груев Стайнов”, 2011. – 176с. с ил.

- ТАЙНАТА НА СТРУМА по текст на Теодор Траянов за мъжки хор; TAYNATA NA STRUMA (The Secret of Struma River) - lyrics by Theodor Trayanov for TTBB Choir. с. 13-28 (виж CCh-28_31_4_Part_006);
- ТАЙНАТА НА СТРУМА по текст на Теодор Траянов за смесен хор; TAYNATA NA STRUMA (The Secret of Struma River) - lyrics by Theodor Trayanov for SATB Choir. с. 29-42 (виж CCh-28_31_4d_Part_006);
- КАТУНАРИ  по текст на Пенчо Славейков за смесен хор; KATUNARI (Nomads) - lyrics by Pencho Slaveykov for SATB Choir. с. 43-52 (виж CCh-09_31_4_Part_008);
- КОННИЦИ по текст на Никола Фурнаджиев за мъжки хор; KONNITSI (Hors Riders) - lyrics by Nikola Furnadjiev for TTBB Choir. с. 53-74 (виж CCh-12_32_4a_Part_021);
- УРВИЧ по текст на  Николай Ракитин за смесен хор; URVICH (Urvich) - lyrics by Nikolay Rakitin for SATB Choir. с. 75-92 (виж CCh-32_33_4_Part_016);
- СТОДВАДЕСЕТ ДУШИ по текст на Пенчо Славейков за мъжки хор; STODVADESET DUSHI (A Hundred-And-Twenty Men) - lyrics by Pencho Slaveykov for TTBB Choir. с. 93-104 (виж CCh-26_35_4а_Part_005);
- МОМИНИ ЖАЛБИ (БУЙНА ВИТА) по текст на Трифон Кунев за смесен хор; MOMINI JALBI (BUYNA VITA) (Maiden’s Lament) (Lively Vita) - lyrics by Trifon Kunev  for SATB Choir. с. 105-118 (виж CCh-17_36_4_Part_007);
- ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ по текст на Димитър Бозаков за мъжки хор;  TRI DENA SE BILI (They Fought For Three Days) - lyrics by Dimitar Bozakov  for TTBB Choir. с. 119-128 (виж CCh-29_50_4_Part_005);
- КУМ ГЕРМАН по текст на Димитър Пантелеев за смесен хор; KUM GERMAN (Best Man German) - lyrics by Dimitar Panteleev  for SATB Choir. с. 129-148 (виж CCh-13_53_4_Part_018);
- ДРУГАРЯТ АНТОН по текст на Иван Радоев за смесен хор; DRUGARYAT ANTON (Comrade Anton) - lyrics by Ivan Radoev for SATB Choir. с. 149-160 (виж CCh-05_54_4a_Part_011);
- МАТРОСКА БАЛАДА по текст на Димитър Бозаков за мъжки хор; MATROSKA BALADA (Sailor’s Ballad) – lyrics by Dimitar Bozakov for TTBB Choir. с. 161-172 (виж CCh-16_55_4_Part_006).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София М095 + Търговската мрежа Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CPrCh-M_28-01_006 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[Песни за смесен хор от Петко Стайнов] : година (?) : кн. 3 / Петко Стайнов ; съставител (?) ; редактор (?). – Хорови партитури.  София : СНХ, [Б. г. - 1928]. – 6с.

Съдържание:
- Засвири Димо кавала : За смесен хор / Петко Стайнов, текст Кирил Христов. – с. 1 – 2;
- Пусти Димо : За смесен хор / Петко Стайнов, текст Кирил Христов. – с. 3 – 4;
- Де бре, Димо : За смесен хор / Петко Стайнов, текст Кирил Христов. – с. 4 – 6
Посвещение: „Тези три песни посвещавам на Софийския Народен Хор и неговия диригент г. Л. Максимов” П. Стайнов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Нотите са намерени в архива на Петя Павлович и дарени на Фондацията от дъщеря й проф. Теодора Павлович през 2013 г. Преди това са принадлежали на нототеката на Народния хор Казанлък. 
CPrCh-M_67-01_048 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.

Библиотека „Хорова самодей­ност” : година ІІ (ХІ) : кн. 1 / Петко Стайнов ; съставител Георги Димитров ; реда­кцион­на колегия. – Хорови партиту­ри.  София : ДИ „Наука и из­куство”, 1967. – 48с.

„Книжката е посветена на 70 г. от рождението на народния артист ака­де­мик Петко Стайнов и е съставена от из­брани негови произведения „

От редакцията

Съдържание:
- Народният артист академик Петко Стайнов. Засл. артист проф. Георги Димитров. - с. 5 – 6 (виж InM_22_Н_2889_01_005 и InM_22_Н_2889_01_006);
- Изгреяло ясно слънце : За смесен хор / Петко Стайнов ;  текст народен. – с. 7 – 13 (виж CCh-08_30_4a_Part_007);
- Катунари : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ;  текст Пенчо Славейков. – с. 13 – 20 (виж CCh-09_31_4_Part_008);
- Песен за златната нива : За смесен хор / Петко Стайнов ; текст Младен Исаев. – с. 21 –24 (виж CCh-20_53_4_Part_004);
- Родина : За женски хор / Петко Стайнов ; текст Кузман Шишков. – с. 24 – 26 (виж CCh-23_48_4a_Part_003+1);
- Стодвадесет души : За мъжки хор / Петко Стайнов ; текст Пенчо Славейков. – с. 27 – 31 (виж CCh-26_35_4а_Part_005);
- Луд гидия : За  смесен хор / Петко Стайнов ; текст Пенчо Славейков. – с. 31 – 47 (виж CCh-14_38_4_Part_017).

БАН – Ин-т за Изкуствознание – Н-2889/1967-1+ Музей „Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPrCh-M_67-02_053 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.

Хорови песни за смесен хор / Петко Стайнов ; Редактор Душка Тодорова. – Хорови партитури. София : ДИ „Наука и изкуство”, 1967. - 53с.

Съдържание (на пиесите от Петко Стайнов):
- Моята Родина : Поема за  смесен хор / текст Иван Бонев. – с. 3 – 17 (виж CCh-18_61_4_Part_015);
- Ела се вие, превива : За смесен хор / текст народен. – с. 18 – 21 (виж CCh-06_31_4a_Part_004);
- Тайната на Струма : Балада за смесен хор / текст Теодор Траянов. – с. 22 – 36 (виж CCh-28_31_4a_Part_015);
- Урвич : Балада за смесен хор / текст Николай Ракитин. – с. 37 – 51 (виж CCh-32_33_4a_Part_015).

СБК - М ІІ 1339 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CPrCh-M_73-01_099 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.

Хорови песни и балади : [Сборник] / Петко Стайнов ; ред. [Аг. Баларе­ва]. Со­фия : ДИ “Наука и изкуст­во”, 1973. 99с.

Съдържа хоровите творби на Петко Стайнов:
- Сън сънувах : За смесен хор / текст Пею К. Яворов. – с. 5 – 8 (виж CCh-27_19_4a_Part_004);
- Валс : За смесен хор / текст Пею К. Яворов. – с. 9 – 15 (виж CCh-02_29_4a_Part_007);
- Бре Иване : За мъжки хор / текст народен. – с. 16 – 19 (виж CCh-1_30_4a_Part_004);
- Конници : Балада за мъжки хор / текст Никола Фурнаджиев. – с. 20 – 40 (виж CCh-12_32_4a_Part_021);
- Момини жалби (Буйна Вита) : Балада за смесен хор / текст Трифон Кунев. – с. 41 –49 (виж CCh-17_36_4a_Part_009);
- Три дена се били : За мъжки хор / текст Димитър Бозаков. – с. 50 – 53 (виж CCh-29_50_4a_Part_004);
- Кум Герман : Балада за смесен хор / текст Димитър Пантелеев. – с. 54 – 71 (виж CCh-13_53_4_Part_018);
- Другарят Антон : Балада за семесен хор / текст Иван Радоев. – с. 72 – 82 (виж CCh-05_54_4a_Part_011);
- Матроска балада : За мъжки хор / текст Димитър Бозаков. – с. 83 – 88 (виж CCh-16_55_4a_Part_006);
- Родино : За смесен хор / текст Ст. Поптонев. – с. 89 – 98 (виж CCh-24_57_4a_Part_010).

НБКМ – M II 18477+ СБК + Фамилия Стайнови, София + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >