Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-18_61_4_Part_015 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Моята родина : Поема за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Иван Бонев. // Хорови песни за смесен хор / Петко Стайнов ; Ред. Душка Тодорова. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1967. - с. 3 - 17.
Поемата е създадена през 1961.

Времетраене: 12'50"
Създадена: 1961
Първо изпълнение: [1967]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1967.

СБК – M II 1339 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-19_55_3_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Патриоти : За мъжки хор / Петко Стайнов; Текст Димитър Бозаков. – Калиграфски нотен ръкопис.  – Хорова партитура. [Б. м. - София], 1955.
Калиграфски оригинал на песента от Ат. Гърдев от 20.III.1955 г.

Времетраене: 3'00"
Създадена: 1955
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955.
Дискография: Балкантон 400. Хорови песни от български композитори. Народен хор “Гусла”,  диригент Васил Стефанов.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-19_55_4_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Патриоти : За мъжки хор / Петко Стайнов; Текст Димитър Бозаков. // Лети, наша песен армейска : № 6 / Съставител кап. Дим. Хинков ; Ред. Александър Райчев.  – Партитура. София : Наука и изкуство, 1955. - с. 11 - 13.

Времетраене: 3'00"
Създадена: 1955
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955.
Дискография: Балкантон 400. Хорови песни от български композитори. Народен хор “Гусла”,  диригент Васил Стефанов.

БАН – Ин-т за изкуствознание – Сб - 116 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-20_53_2_Part_003 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Песен за златната нива : За смесен хор / Петко Стайнов; Текст Младен Исаев. – Моливен нотен ръкопис.  – Хорова партитура. [Б. м. - София], 1953.
Моливен запис на песента от Ат. Гърдев от 1.ХI.1953 г.
Времетраене: (?)
Създадена: 1953
Първо изпълнение: [1954]
Посвещение: посвещавам на 25-годишния юбилей на хор “Родна песен”
Партитура: София, Наука и изкуство, 1954;
София, Наука и изкуство, 1967.
БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-20_53_4_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Песен за златната нива : За смесен хор / Петко Стайнов; Текст Младен Исаев. // Хорова самодейност : Библиотека : № 1 / Редколегия. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1967. - с. 21 - 24.
Песента е създадена през 1953 г. в София.

Времетраене: (?)
Създадена: 1953
Първо изпълнение: [1954]
Посвещение: посвещавам на 25-годишния юбилей на хор “Родна песен”
Партитура: София, Наука и изкуство, 1954;
София, Наука и изкуство, 1967.

БАН – Ин-т за изкуствознание – Н–2889/1967-1 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-21_35_4а_Part_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Петлите пеят : За тригласен еднороден (женски) хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Христов.  // Библиотека : Родна песен : Г. 20 : Кн. 1  /  Редакционна колетия Арнаудов, Васил и др. - Хорова партитура. София : Музика, 1966. – с. 14.

Времетраене: 1'59"
Създадена: 1935
Първо изпълнение: [1936]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1936;
София, Музика, 1966.
Дискография: Балкантон ВЕА 1418. Петко Стайнов „Петлите пеят”. Детски хор – Казанлък ; Дир. Петя Павлович.

НБКМ – М II 16241 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-21_35_4_Part_001 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Петлите пеят : За тригласен еднороден хор / Петко Стайнов; Текст Кирил Христов.  // Музикален сборник : Юношески другар :   № 19 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1936. - с.  9.
Песента е създадена през 1935 г. в София.

Времетраене: 1'59"
Създадена: 1935
Първо изпълнение: [1936]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1936;
София, Музика, 1966.
Дискография: Балкантон ВЕА 1418. Петко Стайнов „Петлите пеят”. Детски хор – Казанлък ; Дир. Петя Павлович.

БАН – Ин-т за изкуствознание – П 6837/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-22_28_2_Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Пусти Димо : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Христов. – Хорова партитура, моливен ръкописен оригинал от ръката на съпругата на ПС. Казанлък, 27.IX.1927. – 2с.

Времетраене: 1’48”
Създадена: 1928
Първо изпълнение: [1928]
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ, [1928] , София, ФПГС, 2010.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Нотите са намерени в архива на Петя Павлович и дарени на Фондацията от дъщеря й проф. Теодора Павлович през 2013 г. 
CCh-22_28_4_Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Пусти Димо : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Кирил Христов. - Съюз на народните хорове [Библиотека] : № 3. –  Хорова партитура. София : СНХ, [Б. г. - 1928]. – с. 3 – 4.

Времетраене: 1'48"
Създадена: 1928
Първо изпълнение: [1928]
Посвещение: на Софийския Народен хор и неговия диригент Л. Максимов.
Партитура: София, СНХ, [1928], София, ФПГС, 2010.

БАН – Ин-т Изкуствознание – Н 1424 + НБКМ – М II 25233 и М II 2543 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-23_48_4a_Part_003+1 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Родина : За еднороден хор / Петко Стайнов ; Текст Кузман Шишков. // Младежка естрада : Сборник за художествена самодейност : Февруари / Ред. Младен Исаев. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, [1949]. - с. 30 - 32.
Песента е създадена през 1948.

Времетраене: 4'40"
Създадена: 1948
Първо изпълнение: [1949]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1949;
София, Наука и и изкуство, 1967.

БАН – Ин-т Изкуствознание – Н II-85 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >