Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-13_53_4_Part_018 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Кум Герман : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Димитър Пантелеев. // Две балади : Сборник / Петко Стайнов ; Ред. Панчо Владигеров. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1955. – с. 3 - 20.
Създадена 1953.
Времетраене: 6’40’’
Създадена: 1953
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955;
София, Наука и изкуство, 1973;
Дискография: Балкантон, Хорови балади от Петко Стайнов. ВХА 394. Българска хорова капела, дир. Димитър Русков.
НБКМ – M II 3736 + СБК + Фамилия Стайнови, София Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-14_38_4а_Part_011 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Луд гидия : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Пенчо Славейков. // Музикален сборник : Юношески другар :  № 22 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1939. - с. 1 - 11.
Баладата е създадена през 1938 г. в София.

Времетраене: 5'58"
Създадена: 1938
Първо изпълнение: [1938]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1939;
София, Наука и изкуство, 1967.

БАН – Ин-т за изкуствознание – П 6844/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-14_38_4_Part_017 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Луд гидия : За смесен хор / Петко Стайнов; текст Пенчо Славейков. // Хорова самодейност : Библиотека : № 1 / Редколегия. – Хорова партитура. София : Наука и изкуство, 1967. - с. 31 - 47.
Баладата е създадена през 1938 г. в София.

Времетраене: 5'58"
Създадена: 1938
Първо изпълнение: [1938]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1939;
София, Наука и изкуство, 1967.

БАН – Ин-т за изкуствознание – Г 2889/1967-1 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-15_37_4_Part_002 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Луковитски моми : За смесен хор / Наредил П. Стайнов ; Народна песен. // Музикален сборник : Юношески другар :   № 20 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1937. - с. 18 - 19.
Времетраене: (?)
Създадена: 1937
Първо изпълнение: [1937]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1937.
БАН – Ин-т за изкуствознание – П 6842/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-16_55_4a_Part_006 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Матроска балада : Балада за мъжки хор / Петко Стайнов ; текст Димитър Бозаков. // Хорови песни и балади : Сборник / Петко Стайнов ; Ред. [Аг. Баларева]. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1973. – с. 83 - 88.
Създадена 1955.
Времетраене: 7’25’’
Създадена: 1955
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955;
София, Наука и изкуство, 1972;
София, Наука и изкуство, 1973.
Дискография: Балкантон ВХА 394. Хорови балади от Петко Стайнов. Народен хор “Гусла”, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 400. Хорови песни от български композитори. Народен хор “Гусла”,  диригент Васил Стефанов.
НБКМ – M II 18477 + СБК + Фамилия Стайнови, София + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CCh-16_55_4_Part_006 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Матроска балада : За мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст Димитър Бозаков. // Лети, наша песен армейска : № 6 / Съставител кап. Дим. Хинков ; Ред. Александър Райчев.  – Партитура. София : Наука и изкуство, 1955. - с. 14 – 19.
Времетраене: 7’25’’
Създадена: 1955
Първо изпълнение: [1955]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1955;
София, Наука и изкуство, 1972;
София, Наука и изкуство, 1973.
Дискография: Балкантон ВХА 394. Хорови балади от Петко Стайнов. Народен хор “Гусла”, диригент Васил Стефанов;
Балкантон 400. Хорови песни от български композитори. Народен хор “Гусла”,  диригент Васил Стефанов.
БАН – Ин-т за изкуствознание – Сб - 116 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-17_36_4a_Part_009 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Буйна Вита (Момини жалби) : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Трифон Кунев. // Хорови песни и балади : Сборник / Петко Стайнов ; Ред. [Аг. Баларева]. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1973. – с. 41 – 49.
Създадена 1936.
Времетраене: 5’50’’
Създадена: 1936
Първо изпълнение: [1937]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1937;
София, Наука и изкуство, 1967.
НБКМ – M II 18477 + СБК + Фамилия Стайнови, София + Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CCh-17_36_4_Part_007 | преглед | заявка
СТАЙНОВ, Петко.
Буйна Вита (Момини жалби) : Балада за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Трифон Кунев. // Музикален сборник : Юношески другар : № 20 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1937. - с. 1 - 7.
Баладата е създадена през 1936 г. в София.
Времетраене: 5’50’’
Създадена: 1936
Първо изпълнение: [1937]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1937;
София, Наука и изкуство, 1967.
БАН – Ин-т за изкуствознание – П 6842/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-18_61_2_Part_012 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Моята родина : Поема за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Иван Бонев. – Моливен нотен ръкопис. [Б. м. - София], 1961.
Моливен запис на Ат. Гърдев от 19 - 24.VII.1961 г.

Времетраене: 12'50"
Създадена: 1961
Първо изпълнение: [1967]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1967.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-18_61_3_Part_014 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Моята родина : Поема за смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Иван Бонев. – Калиграфски нотен ръкопис. [Б. м. -София], 1961.
Калиграфски оригинал на песента от Ат. Гърдев от 26.VII.1961 г. с моливни и мастилени поправки.

Времетраене: 12'50"
Създадена: 1961
Първо изпълнение: [1967]
Партитура: София, Наука и изкуство, 1967.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >