Хорово творчество - Концертни песни и балади за хор a capella Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Концертни хорови песни и балади на Петко Стайнов
(по азбучен ред до № 34 и новооткрити)

CCh-01 - БРЕ, ИВАНЕ - за мъжки хор, текст народен (1930) 
CCh-02 - ВАЛС - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1929) 
CCh-03 - ДА БЯХА, ЛИБЕ - за смесен хор, стихове Пеьо К. Яворов (1926) 
CCh-04 - ДЕ БРЕ, ДИМО - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-05 - ДРУГАРЯТ АНТОН - балада за смесен хор, стихове Иван Радоев (1954) 
CCh-06 - ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА - за смесен хор, стихове Трифон Кунев (1931) 
CCh-07 - ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА - за смесен хор, стихове Кирил Христов (1928) 
CCh-08 - ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ - за смесен хор, текст народен (1930)
CCh-09 - КАТУНАРИ - балада за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1931) 
CCh-10 - КОЛЕДАРИ, китка № 3 - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1919) 
CCh-111 и CCh-112 - КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1928) 
CCh-12 - КОННИЦИ - балада за мъжки хор, стихове Ник. Фурнаджиев (1932) 
CCh-13 - КУМ ГЕРМАН - балада за смесен хор, стихове Димитър Пантелеев (1953) 
CCh-14 - ЛУД ГИДИЯ - за смесен хор, стихове Пенчо Славейков (1938) 
CCh-15 - ЛУКОВИТСКИ МОМИ - за смесен хор, Народна песен (1937) 
CCh-16 - МАТРОСКА БАЛАДА - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-17 - МОМИНИ ЖАЛБИ (Буйна Вита) - балада за смесен хор, Трифон Кунев (1936) 
CCh-18 - МОЯТА РОДИНА - поема за смесен хор, Иван Бонев (1961) 
CCh-19 - ПАТРИОТИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1955) 
CCh-20 - ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА - за смесен хор, Младен Исаев (1953) 
CCh-21 - ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ - за тригласен еднороден хор, Кирил Христов (1935) 
CCh-22 - ПУСТИ ДИМО - за смесен хор, Кирил Христов (1928) 
CCh-23 - РОДИНА - за еднороден хор, Кузман Шишков (1948) 
CCh-24 - РОДИНО - за смесен хор, Стефан Поптонев (1957) 
CCh-25 - СТО И ДВАЙСЕТ ДУШИ - за мъжки хор, Пенчо Славейков (1915) 
CCh-26 - СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ - балада за мъжки хор, Пенчо Славейков (1935) 
CCh-27 - СЪН СЪНУВАХ - за соло тенор и смесен хор, Пеьо К. Яворов (1919) 
CCh-28 - ТАЙНАТА НА СТРУМА - балада за мъжки хор (има и редакция за смесен хор), Теодор Траянов (1931) 
CCh-29 - ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ - за мъжки хор, Димитър Бозаков (1950) 
CCh-30 - ТРИ ПЪТЕКИ - за тригласен дамски хор, Петър Лаловски (1961) 
CCh-31 - ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА - китка народни песни за смесен хор, текст народен (1915) 
CCh-32 - УРВИЧ - балада за смесен хор, Николай Ракитин (1933) 
CCh-33 - ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО - за смесен хор, Народна песен (1932) 
CCh-34 - ЩО МИ Е МИЛО И ДРА¬ГО – хармонизация за мъжки хор, Народна песен (1932) 
CCh-35 - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – четиригласна, Църковен текст (1946) 
CCh-36 - РОДОПСКА ПЕСЕН - за сопран и оркестър – Оркестрация Хр.Тодоров, текст народен (1936)

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
заглавие, автор, вид, издание, дата анотация местонахождение на оригинала на нотите ксероксово копие забележка
CCh-01_30_2_Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Бре, Иване : За мъжки хор / Петко Стайнов; Текст народен. – Хорова партитура, моливен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1928]

Времетраене: 4’30”
Създадена: 1930
Първо изпълнение [1931]

Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1931;
С., Наука и изкуство, 1973.

 

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CCh-01_30_4a_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Бре, Иване : За мъжки хор / Петко Стайнов; Текст народен. // Хорови песни и балади : Сборник / Петко Стайнов ; ред. [Аг. Баларева]. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1973. – с. 16 - 19.
Създадена 1930.

Времетраене: 4'30"
Създадена: 1930
Първо изпълнение: [1931]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1931;
София, Наука и изкуство, 1973.

Народна библиотека “Кирил и Методий” – M II 18477  
CCh-01_30_4_Part_003 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Бре, Иване : За мъжки хор / Петко Стайнов ; Текст народен. // Музикален сборник : Юношески другар :  № 11 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1931. - с. 16 - 18.
Създадена 1930.

Времетраене: 4'30"
Създадена: 1930
Първо изпълнение: [1931]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1931;
София, Наука и изкуство, 1973.

БАН – Ин-т Изкуствознание – П 6837/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-02_29_2_Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Валс : За смесен хор / Петко Стайнов; Текст Пею Яворов. – Хорова партитура, моливен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1929] .

Времетраене: 5’45”
Създадена: 1929
Първо изпълнение: [1930]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1930;
С., Наука и изкуство, 1973.
Дискография: CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София
CCh-02_29_4a_Part_007 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Валс : За смесен хор / Петко Стайнов; Текст Пею Яворов. // Хорови песни и балади : Сборник / Петко Стайнов ; ред. [Аг. Баларева]. – Партитура. София : ДИ “Наука и изкуство”, 1973. – с. 9 - 15.
Създадена 1929.

Времетраене: 5'45"
Създадена: 1929
Първо изпълнение: [1930]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1930;
София, Наука и изкуство, 1973.
Дискография: CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

Народна библиотека “Кирил и Методий” – M II 18477  
CCh-02_29_4_ Part_005 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Валс : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Пею. К. Яворов. // Музикален сборник : Юношески другар : № 10 / Ред. Борис Гайдаров. – Хорова партитура. Лом : Издава Борис Гайдаров, 1930. - с. 5 - 12.
Създадена 1929.

Времетраене: 5'45"
Създадена: 1929
Първо изпълнение: [1930]
Партитура: Лом, Борис Гайдаров, 1930;
София, Наука и изкуство, 1973.
Дискография: CD Фондация “Хор акад. Петко Стайнов”. Цветове. Хор на слепите “Акад. Петко Стайнов”, диригент Петър Матев.

БАН – Ин-т Изкуствознание – П 6837/59 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-03_26_3a_ Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Да бяха, либе : [За смесен хор] / Петко Стайнов; Текст Пею. К. Яворов. – Хорова партитура, мастилен ръкопис от ръката на съпругата на ПС. Б.м. Б.д.[1926] .

Времетраене: 2’35”
Създадена: 1926
Първо изпълнение: [1928]
Партитура: София, СНХ, 1928.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
CCh-03_26_3_ Part_004 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Да бяха, либе : За смесен хор / Петко Стайнов ; Текст Пею. К. Яворов. - Хорова партитура. - Мастилен нотопис. [Б. м. – Казанлък] [Б. г.  -  1926].
Мастиленият нотопис е от ръката на съпругата Стефанка.

Времетраене: 2'35"
Създадена: 1926
Първо изпълнение: [1928]
Партитура: София, СНХ, 1928.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
CCh-03_26_4_ Part_002 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
Да бяха, либе : За смесен хор / Петко Стайнов; Текст Пею. К. Яворов. // Съюз на народните хорове  :  [Библиотека] : № 2. – Хорова партитура. София : СНХ, 1928. – с. 3 – 4.

Времетраене: 2'35"
Създадена: 1926
Първо изпълнение: [1928]
Партитура: София, СНХ, 1928.

БАН – Ин-т Изкуствознание – Н 2766 - 2 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >