Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_27_002_00 | преглед | заявка

СИМФОНИЧНИЯТ КОНЦЕРТ...
Симфоничният концерт на Българската народна филхармония (Музикални бележки) // Македония, № 73, 6 ян. 1927.
Извадка без обозначен автор.

Кратък отзив за първото изпълнение на "Тракийски танци" на 4 ян. 1927. Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
A01_27_003_00 | преглед | заявка
ИКОНОМОВ, Боян. 
Първият концерт на филхармонията / Боян Икономов. // Независимост, № 1696, 6 ян. 1927.
Отзив за първото изпълнение на "Тракийски танци" на 4 ян. 1927. Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
A01_27_004_00 | преглед | заявка
ROUX, F.
Музикален преглед / F.Roux. // Мир, № 7960, 12 ян. 1927.
Roux е псевдоним на Г. Згурев.
Съдържа отзив за първото изпълнение на "Тракийски танци" на 4 ян. 1927. Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
A01_27_005_00 | преглед | заявка
СТРАНСКИ Кал.
Концерт на Българската филхармония / Кал.Странски. // Комедия, № 101, 14 ян. 1927.
Кратък репортаж за концерта. Съдържа отзив за първото из­пълнение на "Тракийски танци". Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
A01_27_006_00 | преглед | заявка
НАШЕТО родно ....
Нашето родно музикално творчество // Музикант,  15 ян. 1927, с. 10-11.
Изрезка без име на автор и № на книжка.
Статия, в част от която се дава отзив за първото изпълнение на "Тракийски танци". Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация “ПГС”, София  
A01_27_007_01 | преглед | заявка
ROUX, F.
Музикален преглед / F. Roux. // Мир, № 7969 / 24 ян. 1927.
Roux е псевдоним на Г. Згурев.
Статия, в част от която се дава отзив за първите две изпълнения на "Тракийски танци". Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
A01_27_007_02 | преглед | заявка
ROUX, F.
Музикален преглед / F.Roux. // Мир, № 7969 / 24 ян. 1927.
Roux е псевдоним на Г. Згурев.
Статия, в част от която се дава отзив за първите две изпълнения на "Тракийски танци". БАН – Централен научен архив Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_27_008_00 | преглед | заявка

CHICHMANOV, Lydia.
Le bilan musical du mois de janvier / Lydia Chichmanov. // La Bulgarie, № 1068, 4 jan. 1927.

Статия, съдържаща отзив за пър­вото изпълнение на "Тракийски танци" и анализ на творбата.

Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София  
A01_27_010_00 | преглед | заявка
ОТЛИЧЕНИ …
[Отличени казанлъчани в София..... Голям е успеха и на Петко Стайнов ...] (Вести) // Казанлъшка искра, № 61, 30 ян. 1927, с.  2.
Без заглавие и без автор.
Кратък отзив за първото изпълнение на “Тракийски танци”.    Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък Достъпно и в подкатегория "Е" 
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_27_011_00 | преглед | заявка
КОЛАРОВ, Р.
Първият концерт на Българската филхармония от българска симфоничва музика /  Р. Коларов. // Свободна реч, № 853, 7 ян. 1927.
Отзив за първото изпълнение на "Тракийски танци" БАН – Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >