Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_36_003_00 | преглед | заявка
ЗИДАРОВ, Конст. Н.
Третият концерт на филхармонията : Концерт на българските композитори / Конст. Н. Зидаров. // Български народен театър, № 126-127, [1936], с. 3 - 4 : с ил.
Без дата.
Портретни снимки на Цанко Цанков и Димитър Ненов.
Отзив за изпълнението на `Балкан` и оцена на творбата. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_36_004_00 | преглед | заявка
КОНЦЕРТИТЕ през гостоприемната седмица // Искра (Казанлък), № 284, 15 юни 1936, с. 2.
Подпис: Т.   
Отзив за изпълнение на “Сън сънувах” и “Валс”. Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_36_005_00 | преглед | заявка
ГЕОРГИЕВ, Андрей. 
Празника на музиката в Казанлък : Грандиозния концерт в Държавната Военна фабрика :  Речта на Военния министър /  Андрей Георгиев. // Искра (Казанлък), бр. 288, 15 август 1936, с. 2.
Отзив за изпълнение  на “Тракийски танци”.  Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_36_006_00 | преглед | заявка
ДОНОВА, М. А.
Победното шествие на българската народна песен в Пловдив / М. А. Донова. // Юг (Пловдив), № 5180, 21 април 1936.
Отзив за изпънение на хорови балади на Петко Стайнов. БАН – Централен научен архив Няма копие  
A01_36_007_00 | преглед | заявка
ПОПИЛИЕВА, Рада.
Тържественият концерт на българските компонисти / Рада Попилиева. //  Мир, № 10919, 10 дек. 1936.
Аналитичен отзив за концерта от творби на български компонисти, в т.ч. Петко Стайнов. БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_36_008_00 | преглед | заявка
ШЕКЕРДЖИЕВ, Михаил.
За III-я симфоничен концерт на Държавната Филхармония / Михаил Шекерджиев. // Днес, № 263, 15 дек.1936.
Подпис:  М.Ш.
Аналитичен отзив за концерта от творби на български компонисти, в т.ч. `Балкан`. БАН – Централен научен архив Няма копие  
A01_37_001_00 | преглед | заявка
ГОЛЯМ концерт, посветен на творчеството на Петко Стайнов : Новата управа на хорът при църквата `Св.Праскева` // Северно ехо  (Плевен), № 950, 4 февр. 1937.
Без автор.
Съобщение за подготовка на авторски концерт на Петко Стайнов. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_37_002_00 | преглед | заявка
ПЪНДЕВ, Т. К.
Концерт на Казанлъшкия народен хор / Т. К. Пъндев // Южен глас (Стара Загора), № 423,  11 май 1937.
Отзив за изпълнение на `Изгеяло е ясно слънце`, `Сън сънувах` и `Валс`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_38_001_00 | преглед | заявка
СТАЙНОВ концерт : По случай концерта на хор `Родна песен`, който ще изпълни хорови песни само на Петко Стайнов // Днес, № 599, 29.01.1938 : с ил.
Подпис: И.  Инициалът не е разчетен.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Кратко представяне на творчеството на П. Стайнов и творбите, които ще бъдат изпълнени на авторския му концерт.  Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_38_002_00 | преглед | заявка
ШЕКЕРДЖИЕВ, Михаил.
Стайнов концерт / М.Шекерджиев // Дневник, № 37, 29 ян. 1938
Похвала за инициативата - авторски концерт на Петко Стайнов. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >