Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_62_010_00 | преглед | заявка
ВЪЛНУВАЩИ прояви на младите симфоници // Българска музика, 1962, № 5, с. 48 : с ил.
Подпис: С.В. Неразчетеи инициали.
Снимка на част от оркестъра.
   
Изпълнение на две части от “Тракийски танци” на Петко Стайнов от Пионерския оркестър. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_66_003_00 | преглед | заявка
МАТЕЕВ, М.
Бурни аплодисменти за Пловдивдското певческо дружество / М. Матеев. // Вечерни новини, ХVI, № 4656, 2 септ. 1966 : с ил.
Снимка на смесения хор на Пловдивското певческо дружество на сцената в Дебрецен.
Изпълнение на “Другарят Антон” на Петко Стайнов в Дебрецен от хора на Пловдивското певческо дружество.    БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_66_005_00 | преглед | заявка
ЛИПАВЦОВ, Илия.
“Нов триумф на софийската филхармония” : [Заглавия на френската преса] / Ил. Липавцов. // Работническо дело, XL, № 102, 12 април 1966.
Изпълнение на "Ръченицата" от "Тракийски танци" на Петко Стайнов от Софийската филхармония във Франция.    БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_66_025_00 | преглед | заявка
СТОЯНОВ, Пенчо.
Увертюра “Балкан” от Петко Стайнов / Пенчо Стоянов. // Българска музика, 1966, №  10, 00.12.1966, с. 12 - 15, с ил.
Нотни цитати.   
Пространна статия-анализ на концертната увертюра “Балкан” на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_70_002_00 | преглед | заявка
ВЕЛИКОЛЕПЕН ансамбъл : [Редакционно съобщение]. // Работническо дело, XLIV, № 70, 11 март 1970. Съобщение за отзиви в германския печат за концертите на Софийската държавна филхармония в Грманската федерална република, вкл. за изпълнението на творби от Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
A01_70_003_00 | преглед | заявка
БАБЕКОВ, Стоян.
Моята родина : [Поема за смесен хор от Петко Стайнов] (Музикално творчество) / Стоян Бабеков. // Българска музика, ХХI, 1970, № 4, с. 15-18, с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Подробен професионален анализ на песента "Моята родина" от Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
A01_71_002_00 | преглед | заявка
ЛЕЧЕВ, Арсени.
[Във връзка с решението занапред ...] / Арсени Лечев. // Българска музика, ХХII 1971, № 7 : с. 30, с ил.
Снимка на Петко Стайнов на сцената на зала “България” с цветя в ръка. 
Отзив за авторски концерт на Петко Стайнов в рамките на "Софийски музикални седмици" по случай 75-годишнината му. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_72_004_00 | преглед | заявка
ЦВЕТКОВ, Цвятко.
Нов успех на пионерския хор /  Цв. Цветков. // Искра (Казанлък), XLIX, № 17 (1511), 22 апр. 1972.
Репортаж-отзив за концерт на хора на 12 април в зала "България", свързан с 5 годишнината му и 90 - годишнината на Г. Димитров. Изпълнени  са и творби от Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_73_002_00 | преглед | заявка
ДИМИТРОВ, Георги.
Три септемврийски песни / проф. Г. Димитров. // Народна култура, ХVII, № 36 (867), 1 септ. 1973, с. 1 и 5.  
Статия на тема Септемврийското възстание в хоровото творчество на българските композитори, в която на първо място се анализира баладата "Конници" на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_75_003_00 | преглед | заявка
ПАЛИЕВА, Анда.
“Тракийски танци” от Петко Стайнов / Анда Палиева. // Българска музика, 1975, № 8, с. 35 - 36.
Аналитична статия – съвременен поглед върху произведението. Библиотека "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >