Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_48_003_00 | преглед | заявка
ПЪРВИЯ концерт на варненския Държавен симфоничен оркестър. // Народно дело (Варна), V, № 128(9?)6, 17 окт. 1948.
Подпис: Е. П. Инициалите не са разчетени.
Отзива за концерта, вкл. за изпълнението на "Приказка" от Петко Стайнов. БАН – Централен научен архив Няма копие  
A01_50_001_00 | преглед | заявка
КАРАНОВ, Йордан.
Премиерният концерт на симфоничния оркестър - гр.Сталин [т.е. Варна] / Й. Каранов. // Народно дело (Варна), VI, № 1694, 2 февр. 1950.
Статия-отзив за концерт, включваща и зпълнението на Първата симфония на Петко Стайнов. Библиотека “Искра”, Казанлък Няма копие  
A01_51_003_00 | преглед | заявка
ПЕТКО Стайнов - Втора симфония // Българската музика в подем, изд. на ДСО Пловдив, б. д.
Б. а.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Аналитична статия за Втората симфония, започваща с цитат на Пeтко Стайнов за българския музикален стил. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София Достъпно и като D02_51_004_00  
A01_56_001_00 | преглед | заявка
ВЪЛЕВ, Иван Дим.
Луковитски моми : За смесен хор / Иван Дим. Вълев. // Читалищен възход  [Юбилеен вестник по случай 60-та годишнина на читалище "Съзнание", Луковит], ян. 1956 (Ед. л).
Спомен на автора за създаването на песента “Луковитски моми” от Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_56_002_00 | преглед | заявка
СИМФОНИЯ Nо 1 от нар.артист Петко Стайнов [Съобщение за радиопредаване] // Радиопреглед, № 38, 17 - 23 септ. 1956.
Редакционно съобщение, без автор.
Съобщение за излъчване на Първата симфониа на Петко Стайнов и кратко представяне на творбата. БАН - Централен научен архив Няма копие  
A01_56_004_00 | преглед | заявка

КОЛАРОВ, Ст.
Едно постижение на Държавния симфоничен оркестър. / Ст. Коларов // Черноморски фронт (Бургас), VII, № 2001, 13 окт. 1956.

Отзив за авторски концерт на Петко Стайнов, изнесен от  ДСО Бургас. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_56_005_00 | преглед | заявка
НИКОЛОВ, Ал.
Юбилеен концерт по случай шестдесет-годишнината на академик Петко Стайнов /  Ал. Николов. // Червено знаме (Видин), VII, № 46, 27 окт. 1956,
По повод предстоящия авторски концерт на юбиляра се прави негов творчески и общественически портрет. Библиотека “Искра”, Казанлък Няма копие  
A01_57_011_00 | преглед | заявка
ГЕОРГИЕВ, Андрей.
Първото изпълнение на "Тракийски танци" от П.Стайнов : Спомен / Андрей Георгиев. // Отечествен глас (Пловдив), № 4079, 29 ноем. 1957.
Спомен за преодоляната съпротива у ръководството на филхармонията и успеха на първото изпълнение на "Тракийски танци". БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_57_012_00 | преглед | заявка
ПОРЯЗОВ, Ули.
Пловдив чествува Петко Стайнов / Ули Порязов. // Отечествен глас (Пловдив), № 4081, 1 дек. 1957.
Отзив с анализи на изпълнените творби на проведения на 22 ноември авторски концерт - чествуване на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_60_003_00 | преглед | заявка
ЧЕТВЪРТИЯТ ...
[Четвъртият преглед на държавните симфонични оркестри ...] (Равносметката) // Българска музика, ХІ 1960, № 6, с. 1  -5.
Редакционна статия по повод ІV-тия преглед на държавните симфонични оркестри.
За изпълнението на двете симфонии на Петко Стайнов на ІV - тия преглед на ДСО. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >