Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_30_003_00 | преглед | заявка
ВТОРИ ...
[Втори популярен концерт ...] (Вести) // Казанлъшка искра, № 153, 30 ноем. 1930, с. 2.
Без заглавие и без автор.
Съобщение за грамофонно изпълнение на “Тракийски танци”.  Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_31_002_00 | преглед | заявка
DOMINANT Septim.
Концертът на нашия хор /  Dominant Septim. // Казанлъшка искра, № 162, 15 април 1931.
Не е установено още чий е псевдонимът.
Съобщение с отзив за концерт на Казанлъшкия народен хор, изпълнил песните `Сън сънувах`, `Изгреяло ясно слънце` и `Валс` на Петко Стайнов. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_31_003_01 | преглед | заявка
ЙОСИФОВ, М.
ХVI симфоничен концерт на академическия оркестър / [М.Йосифов] // Земя, № 75,  22 април 1931.
Непълна изрезка.
Авторът е открит по статията във в. `Независимост`.
Отзив за изпълнение на `Приказка`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_31_003_02 | преглед | заявка
ЙОСИФОВ, М.
ХVI концерт на А.С.О /  М.Йосифов. // Независимост, № 2951, 6 април 1931.
Отзив за изпълнение на `Приказка`. БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_31_004_01 | преглед | заявка
ГЕОРГИЕВ, Андрей.
`Приказка` - сюита за оркестър от Петко Стайнов / Андрей Георгив. // Казанлъшка искра, № 163, 30 април 1931.
Подпис: А.Г.
Съобщение с кратък отзив за първото изпълнение на `Приказка` от АСО на 2 април. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_31_004_02 | преглед | заявка
ГЕОРГИЕВ, Андрей.
"Приказка" - сюита за оркестър от Петко Стайнов / Андрей Георгив. // Казанлъшка искра, № 163, 30 април 1931.
Подпис: А. Г.
Съобщение с кратък отзив за първото изпълнение на “При-казка” от АСО на 2 април. Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_31_005_00 | преглед | заявка
КАМБУРОВ, Иван.
Музика в София / Иван Камбуров // Музикален живот, № 18, 3 май 1931.
Непълна изрезка от вестника.
Коментар на първото изпълнение на `Приказка`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_31_006_00 | преглед | заявка

СОФИЯЛИЕВ, Сп. П.
Концерта на Академическия симфоничен оркестър / Сп. П. Софиялиев. // Юг  (Пловдив), № 3702, 14 май 1931.

Отзив за концертно изпълнение на `Тракийски танци` и `Приказка`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_31_008_00 | преглед | заявка
НИЖЕНСКИ, О.
Концерта на `Гусла` при Съюза на народните хрове (Концертен и театрален преглед) / О. Нежински. // Български народен театър, № 28, 12 дек. 1931 : с ил.
Портретна снимка на Асен Димитров.
Отзив за изпълнението на `Тайната на Струма`  от хор `Гусла`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_31_009_00 | преглед | заявка
ШЕКЕРДЖИЕВ, Михаил.
Концерт на хор `Гусла` / М. Шекерджиев / Родна песен, № 4, {декември] 1931, с.11.
Отзив за изпълнението на `Тайната на Струма`  от хор `Гусла`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >