Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_39_001_00 | преглед | заявка

ТЪРЖЕСТВЕН концерт на Царския военен симфоничен оркестър // Литературна седмица, № 16, 31 май 1939 И. К.

Отзив за изпълнение на “Тракийски танци”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_002_00 | преглед | заявка
БЕЛЧЕВ, Г. Л.
Царският симфоничен оркестър : По случай завчерашния му концерт (Музикален преглед) / Г. Л. Белчев. // Вчера и днес, № 39, 8 дек. 1939.
Отзив за изпълнение на “Тракийски танци”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_003_01 | преглед | заявка

КАМБУРОВ, Ив.
Симфонична музика в София : Втори концерт на Ц. С. оркестър / Ив.Камбуров // Утро, № 9110, 9 дек. 1939.

Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”. Исторически музей “Искра”, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_003_02 | преглед | заявка
КАМБУРОВ, Ив.
Симфонична музика в София : Втори концерт на Ц. С. оркестър / Ив. Камбуров // Утро, № 9110, 9 дек. 1939.
Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”. БАН - Централен научен архив Няма  
A01_39_004_00 | преглед | заявка

МЕЧКАРОВА, Вера.
Концерт на Царския военен симфоничен оркестър / Вера Мечкарова. // Слово, № 5227, 11 дек. 1939.

Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”.

Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_005_01 | преглед | заявка
КУТЕВ, Иван.
Вторият концерт на Царския военен симфоничен оркестър / Ив. Кутев // Дневник, №  11991, 12 дек. 1939.
Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_005_02 | преглед | заявка
КУТЕВ, Иван.
Вторият концерт на Царския военен симфоничен оркестър / Ив. Кутев // Дневник, №  11991, 12 дек. 1939.
Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”. БАН - Централен научен архив Няма копие  
A01_39_006_01 | преглед | заявка

ГЕОРГИЕВ, Маргарит.
Концертите на камерното трио и на Царския военен симфоничен оркестър : Вторият концерт на Царския симфоничен оркестър /  Маргарит Георгиев // Вечер, № 42, 12 дек. 1939.

Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_006_02 | преглед | заявка
ГЕОРГИЕВ, Маргарит.
Концертите на камерното трио и на Царския военен симфоничен оркестър : Вторият концерт на Царския симфоничен оркестър /  Маргарит Георгиев // Вечер, № 42, 12 дек. 1939.
Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_39_007_00 | преглед | заявка
КАМБУРОВ, Иван.
Втори концерт на Царския военен симфоничен оркестър (Музика) / Ив.Камбуров // Вестник на жената, № 793, 13 дек. 1939.
Отзив за премиерното изпълнение на “Тракия”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >