Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_39_008_00 | преглед | заявка

ПРЕДСТОЯЩИЯТ концерт на Царския симфоничен оркестър (Музикален живот) // Воля (Пловдив),  1367, 13 дек. 1939
Без автор.

Съобщение за предстоящо гастролно изпълнение на “Тракия”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_009_00 | преглед | заявка

СНОЩНИЯТ симфоничен концерт : П. Стайнов на концерта //  Воля (Пловдив), № 1379, 27 дек. 1939.
Без автор.

Съобщение за гастролно изпълнение на “Тракия”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_39_010_00 | преглед | заявка

ЛЮБОМИР Романски дирижира виенските симфони[ц]и : Големият успех на младия диригент при първия му дебют във Виена : Българският тенор Тодор Мазаров участвува в дебюта на своя съотечественик : Кореспонденция от виена // Днес, № 944,  21 март 1939 : с ил.
Подпис: М. Неразчетени инициали.
Снимка на дирегента и оркестъра в концертната зала.

Отзив за изпълнение на “Балкан” на концерт във Виена.

БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_39_011_00 | преглед | заявка

ИВАНОВ, Любомир.
Петко Стайнов и неговата симфонична поема "Тракия" / Любомир Иванов. // Млада воля, № 48, 22 дек. 1939.

Аналитична статия за симфоничната поема "Тракия". БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_39_012_00 | преглед | заявка
МИХЛЮЗОВА, Нена.
Симфоничният концерт на Царския военен оркестър / Нена Михлюзова // Юг (Пловдив), ХХI, № 6254, 27 дек. 1939.
Отзив за състоялия се на 26 концерт, вкл. за изпълнената на него "Тракия". БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_39_013_00 | преглед | заявка
ШЕКЕРДЖИЕВ, МихаиллХор “Гусла” / Михаил Шекерджиев // В-н на вестниците, бр. 107-108, 08.01.1939. Статия-отзив за чествуване десет-годишнината на хор “Гусла”  и изпълнението на “Сто двадесет души” от Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма  
A01_40_001_00 | преглед | заявка
ЗМЕЙ ГОРЯНИН.
Концертната обиколка на "Гусла" в Германия : Щутгарт, януарий (Българи в чужбина) / Змей Горянин // Мир, № 118401, 27 окт. 1940.
Псевдоним на ...
Името на автора не е изяснено.
Отзив за изпълнение на “Конници” от Петко Стайнов в Мюнхен. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_40_003_00 | преглед | заявка

ROUX, F.
Музикален преглед (През седмицата) / F. Roux // Мир, № 12,082, 11 ноем. 1940.
Псевдоним на Г. Згурев.

Отзив за премиерното изпълнение на “Симфонично скерцо”.

Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_40_004_00 | преглед | заявка
ГОЛЕМИЯТ успех на българската музика в чужбина : Един отзив за творбата “Балкан” от П.Стайнов и младия диригент д-р Романски // Заря, № 5623, 19 май 1940.
Препечатан в превод отзив от д-р Антон Вюрц в мюнхенския вестник "Нойесте нахрихтен" от 26 април 1940.
Отзив за и зпълнението на “Балкан” във Виена. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_41_001_01 | преглед | заявка
ДАНАИЛОВА, Лукса Г.
Тракия възпята от композитора Петко Стайнов / Лукса Г. Данаилова. // Днес, № 361, 27 юни 1941.
Кратка статия, съдържаща анализ на "Тракия" и "Тракийски танци". Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >