Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_27_012_00 | преглед | заявка

КОЛАРОВ, Р.
Вторият симфонически концерт : Съюзът на българските музиканти / Р. Коларов. // Свободна реч, № 860, 19 ян. 1927.

Отзив за второто изпълнение на “Тракийски танци”. БАН – Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_27_013_00 | преглед | заявка
БЪЛГАРСКАТА народна филхармония : [Отзив за концерт] [1927].
Без автор.
Необозначено периодично издание.
Б.г. - неправилно отнесено към 1936 г.

Кратък отзив вероятно за първото изпълнение на "Тракийски танци". БАН – Централен научен архив Няма копие  
A01_28_005_00 | преглед | заявка
ГЕОРГИЕВ, Андрей.
Петко Стайнов / Андрей Георгиев. // Комедия (Варна), 1928, № 129.

Съобщение за предстоящо изпълнение на "Тракийски танци" на Варненските тържества на  и отзив за качествата им.

БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_28_006_00 | преглед | заявка
ЧЕШМЕДЖИЕВ, Йосиф.
Симфоничният концерт на Народната опера / Йос. Чешмеджиев. // Македония, № 593, 1 окт. 1928.
Отзив за изпълнението на "Легенда". БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_28_007_00 | преглед | заявка
ШИШМАНОВ, Димитър.
Петият сифоничен концерт :  Неделя 1 януарий / Димитър Шишманов. // Слово, № 1669, 1 ян. 1928.
Отзив за изпълнението на `Легенда`, под диригентството на Исай Добровен. БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_29_005_00 | преглед | заявка
ЛОЕНГРИН.
Музикалните тържества във Варна : Още за третия симфоничен концерт / Лоенгрин. // Народ, № 177, 8 авг. 1929.
Не е устатовено чий е псевдонимът.
Отзив за изпълнението на `Легенда` Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_29_006_00 | преглед | заявка
ЛОЕНГРИН.
Музикалните тържества във Варна : Последна кореспонденция,  3 август, събота / Лоенгрин // Народ, № 179, 10 авг. 1929.
Не е установено още чий е псевдонимът.
За изпълнението на `Де бре Димо` и `Пусти Димо`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_29_008_00 | преглед | заявка

МУЗИКАЛНИ тържества на народните хорове (Музика) // Заря, № 2459, 17 ноем. 1929.
Изрезката не включва края на статията и автора й.

За изпълнение на `Сън сънувах`, `Засвири Димо`, `Де бре Димо` и `Пустий Димо` от П.  Стайнов на музикални тържества в Русе.

Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_30_001_00 | преглед | заявка
`ПРИКАЗКА` от П.Стайнов (Изкуство и публика) // Слово, № 2638, 04.04.1930
Без автор.
Съобщение за първото изпълнение на `Приказка` от АСО с кратък коментар. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_30_002_00 | преглед | заявка
КОНЦЕРТИ и опера // Музикален живот, I, 30 ноем. 1930.
Подпис: И.К.
Без № на броя.
Отзив за изпълнение на `Тракийски танци`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >