Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_31_010_00 | преглед | заявка
БЪЛГАРСКИЯТ ...
[Българският народен хор ще има наскоро концерт посветен на родната песен...] (Вести) // Казанлъшка искра, № 160, 15 март 1931, с. 2.
Без заглавие и без автор.      
Съобщение за предстоящ концерт на Българският народен хор с изпълнение на песни от Петко Стайнов. Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_31_011_00 | преглед | заявка
КАЗАНЛЪШКИЯТ ...
[Казанлъшкият народен хор под диригентството на Хр. Маников ще празднува на 8 ноември ...] (Вести) // Казанлъшка искра, № 175, 31 окт. 1931, с. 4.
Без заглавие и без автор.    
Кратко съобщение за предстоящо концертно изпълнение на “Валс”.      Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_31_012_00 | преглед | заявка
[ШЕСТНАДЕСЕТИ]
ХVI симфоничен концерт на оркестъра при Музикалната академия (Театър и музика) // Знаме, № 77, 8 април 1931.
Подпис: Б.Ст.
Отзив за изпълнението на `Приказка` на концерт на АСО. БАН – Централен научен архив Няма копия  
A01_31_013_00 | преглед | заявка
ШЕКЕРДЖИЕВ, Михаил.
Петко Стайнов /  Михаил Шекерджиев. // Мисъл, № 30, 19 април 1931.
Отзив за първото изпълнение на `Приказка` от АСО на 2 април 1931. БАН – Централен научен архив Няма копия  
A01_32_001_00 | преглед | заявка
КОНЦЕРТА на Д. Ненов и участието на АСО (Музика) // Изгрев, № 18, 28 ян. 1932.
Подпис: П.
Съобщение с кратък отзив за изпълнение на `Легенда`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_32_002_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВА вечер // Казанлъшка искра, 30 април 1932.
Непълна изрезка без името на автора и без № на броя.

Съобщение за авторски концерт, изнесен от Казанлъшкия народен хор. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_32_003_00 | преглед | заявка
ПАНЧЕВ, Христо.
Хор `Гусла` (Музикални бележки) / Христо Панчев // Знаме,  № 29, 9 февр. 1932.
Оценка за `Тайната на Струма`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_32_005_00 | преглед | заявка
ГОСТ.
Гостуването на Казанлъшкия народен хор в Сливен / Гост. // Казанлъшка искра, № 182, 15 февр. 1932, с. 2.
Не е установено чий е псевдонимът “Гост”.  
За изпълнението на “Сън сънувах” и “Валс”.      Библиотека “Искра”, Казанлък Фондация “Петко Груев Стайнов”, София+Исторически музей “Искра”, Казанлък  
A01_33_001_00 | преглед | заявка
АРНАУДОВ, Илия.
Концертът `Гусла` /  Илия Арнаудов // Изгрев, № 328, 12 февр. 1933.
Отзив за премиерното изпълнение на `Конници`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_33_002_00 | преглед | заявка

ШЕКЕРДЖИЕВ, Михаил.
Концерт : хор `Гусла` / Матьо Шекерджиев // Народен театър, № 51, 5 май 1933.

Статия-отзив за премиерното изпълнение на `Конници`. Исторически музей `Искра`, Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >