Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_60_004_00 | преглед | заявка
СТОЯНОВ-ИВАНОВ, Стоян.
3 и 4 юни, ДСО – Варна (Равносметката) / Ст. Стоянов-Иванов. // Българска музика, ХІ 1960, № 6, с. 7 - 8.
За изпълнението на Първа симфония на Петко Стайнов от ДСО - Варна. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_60_005_00 | преглед | заявка
ДИМИТРОВ, Емил.
7 и 8 юни, ДСО – Бургас (Равносметката) / Емил Димитров. // Българска музика, ХІ 1960, № 6, с. 9 - 10.
За изпълнението на Втора симфоня на Петко Стайнов от ДСО – Бургас. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_60_006_00 | преглед | заявка
ДИМИТРОВ, Сава.
[Деветнадесети и ..] 19 и 20 юни, ДСО – Толбухин [т.е. Добрич] (Равносметката) /  Проф. Сава Димитров. // Българска музика, ХІ 1960, № 6, с. 15 - 16.
За изпълнението на “Тракия” на Петко Стайнов от ДСО – Толбухин [т.е. Добрич]. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_60_007_00 | преглед | заявка
ДИМИТРОВ, Георги.
Хор “Родина” /  Георги Димитров. // Българска музика, ХІ 1960, № 6, с. 50.
За изпълнението на баладата “Сто двадесет души” на Петко Стайнов от хор “Родина”. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_60_008_00 | преглед | заявка
ВАСИЛЕВ, Н.
Академичният хор / Н. Василев. // Българска музика, ХІ 1960, № 6,. с. 50 - 51.
За изпълненето на “Тайната на Струма” и “Родина” на Петко Стайнов от Академичния хор. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_60_009_00 | преглед | заявка
НАГРАДИ на Съюза на българските композитори (Вести) // Българска музика, ХІ 1960, № 6, с.  61 - 62. Съобщава се, че между наградените диригенти на ІV-тия преглед на ДСО е и Влади Анастасов за изпълнението на Първа симфония на  Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_60_010_00 | преглед | заявка
ПРЕДАВАНЕ на американска радиостанция за България // Работническо дело, ХХХIV, № 325, 20 ноем. 1960.
Редакционно съобщение без автор.
Съобщение за изпълнение по радиостанцията на щата  Уисконсин на "Тракия" на Пeтко Стайнов. Библиотека "Искра", Казанлък Няма копие Достъпно и като В01_60_001_00 
A01_61_001_00 | преглед | заявка
МОЦЕВ, Александър.
По някои въпроси на войнишката песен (Трибуна) / Александър Моцев. // Българска музика, ХІІ 1961, № 3, с. 5 - 7.

Оценка за “многопластовата постройка” на баладите “Патриоти” и “Матроска балада” на Петко Стайнов.

Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_61_004_00 | преглед | заявка
ШИШКОВ, Антон.
"Академиците" пеят / Антон Шишков. // Българска музика,  1961, № 1, с. 38.
Отзив за изпълнението на "Тайната на Струма" от Петко Стайнов на турне в ГДР. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_61_005_00 | преглед | заявка
ПЕТРОВ, Стоян.
[Петнадесет] 15 години Пловдивски държавен симфоничен оркестър /  Стоян Петров. // Българска музика, 1961, № 4, с. 38.
Спомен за минало изпълнение на “Тракийски тонци” на Петко Стайнов.  Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >