Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_61_006_00 | преглед | заявка
СЕДМИЦА ....
[Седмица на българската музика] : 21 - 28 май // Българска музика, 1961, № 6, с. 4.
Подпис: К. А. Инициалите не са разчетени.  
За изпълнението на "Симфонично скерцо" на Петко Стайнов от ДСО Русе.  Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_61_007_00 | преглед | заявка
БУКОРЕЩЛИЕВ, Михаил.
Два концерта на духови музики / Мих. Букорещлиев. // Българска музика, 1961, № 6, с. 38.
За изпълнение на “Тракийски танци” на Петко Стайнов от духовия оркестър на СГНС. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_61_008_00 | преглед | заявка
ДИНЕВ, Петър.
Тържествен концерт на Академичния хор "Г. Димитров" / Петър Динев. // Българска музика, 1961, № 6, с. 39 : с ил.
Снимка на Академичния хор на сцената.
За изпълнените на “Родина” на Петко Стайнов от Академичния хор. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_61_009_00 | преглед | заявка
МОЦЕВ, Александър.
Хор "Родина" - министерство на народнто здраве / Ал. Моцев. // Българска музика, 1961, № 6, с. 41.
За изпълнение на “Де бре, Димо” на Петко Стайнов от хор “Родина”.    Исторически музей "Искра", Казанлък N 4491 / 14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_61_011_00 | преглед | заявка
МОЦЕВ, Александър.
Седмица на българската музика : Първи концерт / Александър  Моцев. // Дунавска правда (Русе) , ХII, № 121, 23 май 1961.
За изпълнението в Русе на “Симфонично скерцо” на Петко Стайнов.  БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_61_012_00 | преглед | заявка
АНАСТАСОВА, Лидия.
Концертът на българската хорова песен / Лидия Анастасова. // Дунавска правда (Русе), ХII, № 124, 26 май 1961.
За изпълнението в Русе на “Сън сънумах”, “Другарят Антон” и “Сто двадесет души” на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
A01_62_002_00 | преглед | заявка
БАКАЛОВА, Мария.
Сред народа (Концертен живот) / Мария Бакалова. // Българска музика, ХІІІ 1962, № 1, с. 34 - 35.
За изпълнение на “Тракийски танци” на Петко Стайнов.    Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_62_003_00 | преглед | заявка
ДИМИТРОВ, Георги.
Хор “Родина” (Из родината) / Георги Димитров. // Българска музика, ХІІІ 1962, № 1, с. 53 - 54.
За изпълнение на “Тайната на Струма” и “Другарят Антон” на Петко Стайнов.   Библиотека "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_62_007_00 | преглед | заявка
САКАКУШЕВ, Д.
Хор “Родина” /  Д. Сакакушев. // Българска музика, ХІІІ 1962,  № 8, с. 33. 
За изпълнение на “Сто двадесет души” на Петко Стайнов.       Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_62_009_00 | преглед | заявка
ДРУГИТЕ за нас : Стайнов: Симфония №2 / [Превод от чешки]. // Българска музика, ХІІІ 1962, № 10, с. 63 - 64.
Подпис: РП. Неразчетени инициали.
Превод от сп. “Худебни розхледи”, Прага. 
  
Статия-рецензия на плочата с Втората симфония на Петко Стайнов с кратко представяне на автора.    Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >