Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
А01_77_005_00 | преглед | заявка
ЛЕЧЕВ, Арсени.
Събитие в музикалния ни живот : авторски юбилеен концерт на Петко Стайнов / Арсени Лечев. // Музикални хоризонти (бюл. на СМДБ), 1977, № 3, с. 82 - 84.
Статия-отзив за състоялия се на  13.01. тържествен концерт-чествуване на 80-годишнината на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
А01_77_010_00 | преглед | заявка
ЯНКОВ, Н.
Юбилеен концерт на Петко Стайнов в Казанлък / Н. Янков. // Българска музика, 1977, № 5, с. 66.
Репортаж-отзив за юбилейния концерт на Петко Стайнов по случай неговата 80-годишнина, състоял се в Казанлък на 10 март. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
А01_94_004_00 | преглед | заявка

 ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ НА ...
Тракийски танци на Петко Стайнов се превръщат във фолклор – всеки може да ги запее / (?) // Музика. Вчера. Днес, кн. 6, 1994, с.18-19.

Възторжено разкриване на очарованието на Тракийски танци

Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
А01_96_006_00 | преглед | заявка
ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА, Елисавета.
“Тракийски танци” – художествен еталон и фолклорен код (100 години от рождението на акад. Петко Стайнов) / Елисавета Вълчинова – Чендова. // Българско музикознание, ХХІ 1997, № 3, с. 37 - 42.   
С библиогр.  
Сатията анализира оценката на Добри Христов за “Тракийски танци” като осъществяване на идеала за създаване на българска професионална симфонична музика, както и постигането на национално звучене без фолклорни цитати. Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
А01_96_008_00 | преглед | заявка

КРЪСТЕВА, Нева.
“Романтичната фуга” в баладата “Урвич” на Петко Стайнов (100 години от рождението на акад. Петко Стайнов) / Нева Кръстева. // Българско музикознание, ХХІ 1997, кн.3, с. 60 - 62.
С библиогр.

Аналитична статия за “сплавта между хорала и фугата в поемната форма на баладата “Урвич” на Петко Стайнов.  

Фондация "Петко Груев Стайнов", София Исторически музей "Искра", Казанлък  
А01_97_001_00 | преглед | заявка

БЪЛГАРСКИЯТ КОЛОС Петко Стайнов  // Музика. Вчера. Днес, кн. 1, 1997, с. 3.

Съобщение с коментар за „Тракия” – прослушан запис по време на Салон за музика – СГО, Дом на културата „Средец”, галерия „Сезони” 24.09.1996 г.

Кети Вангелова Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Dig-0005
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >