Публикации - отзиви за или анализи на отделни произведения или концерти. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_43_008_00 | преглед | заявка
ГЕОРГИЕВ, Ат. К.
"Герман", "Приказка" и "Тракия" / Ат. К. Георгиев. // Вечер, № 1047, 14 окт. 1943 : с ил.
Снимка на сцена от танцовата поема “Тракия”.
Статия за постановките на Народната опера на трите балетни поеми. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_43_009_00 | преглед | заявка
ПЛАВИНСКА, Г.
"Герман", "Приказка" и "Тракия" : Новите балети в Народната опера / Г. Плавинска. // Народен театър, № 262-263, 17 окт. 1943. 
Отзив за балетната постановка на “Тракия”. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_43_010_00 | преглед | заявка

ПЕТКО Стайнов. // Програма за концерт на Държавната филхармония София на 18 февр. 1943, с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.

Кратко представяне на Петко Стайнов и творчеството му

Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Няма копие. Достъпна и в раздел F 
A01_43_011_00 | преглед | заявка
БАЛКАН : Концертна увертюра от Петко Стайнов. // Програма за концерт на Държавната филхармония София на 18 февр. 1943. Представяне на творбата, изпълнена под диригентството на Ханс Сваровски. Исторически музей "Искра", Казанлък N 4491 / 14 Няма копие. Достъпна и в раздел F 
A01_44_001_00 | преглед | заявка
УСПЕХЪТ на българския диригент Маргаритов в Берлин : Отзивите на германския печат : Берлин, март (Дописка на “Утро”) // Утро, № 10390, 6 април 1944.
Без автор.
Отзив за изпълнение на “Приказка” от Берлинската филхармония. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
A01_46_001_00 | преглед | заявка
КОНЦЕРТ на Държавната филхармония с участието на Даниел Шафран : Симфония № 1 от Петко Стайнов // Работническо дело, № 52, 9 март 1946 : с ил.
Без автор.Снимки на Даниел Шафран и на Петко Стайнов (портретна).
Съобщение за предстоящото премиерно изпалнение на Първата симфония на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София+Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_46_004_00 | преглед | заявка
НОВАТА българска симфония  - Изкуството на Шафран // Ден, II, № 180, 13 март 1946.
Без автор.
Отзив за първото изпълнение на Симфония Nо 1 на Петко Стайнов с анализ на творбата. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_46_005_00 | преглед | заявка
СОКОЛОВ, Михаил.
Музикалният живот в СССР след войната : Разговор с ръководителя на гостуващите в София московски артисти г. М. Соколов // Изгрев, ІІ, № 442, 14 март  1946.
Отзив на Михаил Соколов за Симфония Nо 1 на Петко Стайнов. БАН – Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
A01_46_006_00 | преглед | заявка
ШЕКЕРДЖИЕВ, Михаил.
Вторият концерт на Държавната фирхармония /  М.Шекерджиев. // Литературен фронт, II, № 31,  6 април 1946.
Аналитична статия за Симфония № 1 на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София + Исторически музей "Искра", Казанлък  
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
A01_48_002_00 | преглед | заявка
КАРАНОВ, Йордан.
Първия концерт на Държавния симфоничен оркестър през този сезон / Йордан Каранов. // Народно дело (Варна), V, № 1295, 16 окт. 1948.
Отзива за концерта, вкл. за изпълнението на "Приказка" от Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | следваща >