Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_58_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Лили Големинова до сем. Петко Стайнови.
Берлин, 07.12.1958.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Берлин от съпругата на композитора М.Г.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/58/017 -
H2105_59_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Сакакушев до Петко Стайнов.
Русе, 6 април 1959.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Коментар на концерт в Русе, дирижиран от Саша Попов и молба от приятеля музикален деятел за отпечатване на негова статия в сп. „Музика”.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4588/05 -
H2105_59_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Сакакушев до Петко Стайнов.
Русе, 24.12.1959.
Машинопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Приятелят музикален деятел Д. Сакакушев информира П.С. за нередности при честване 10-та годишнина на Русенската опера, за преобразуване на хор „Дунавски звуци” във филхармоничен и за провеждане на третиря етап на Националния преглед на българското музикално творчество в Русе.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/007 -
H2105_59_007_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Пенка и Нейко Нейкови до сем. Петко Стайнови.
Златни пясъци, 27.09.1959.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздравления от Златни пясъци от близкото приятелско семейсво.Лична кореспонденция. Поздравления от Златни пясъци от близкото приятелско семейсво.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/013 -
H2105_59_008_00 | преглед | заявка

Писмо от Антон Антонов до Петко Стайнов.
Казанлък, 02.02.1959.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от детинство поздравява композитора за най-новата му хорова творба – „Родино”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/017 -
H2105_59_009_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Иван Бонев до сем. Петко Стайнови.
Прага1 13.04.1959.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Найблизкият приятел съобщава за хода на медицинските консултации.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/021 -
H2105_59_010_00 | преглед | заявка

Писмо от Дончо Петков до Петко Стайнов.
Казанлък, 13.10.1959.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от младежките години благодари за съдействието по назначаване на работа на внучката му пианистка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/031 -
H2105_59_011_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Дерменджиев до Петко Стайнов.
Пловдив, 25.10.1959.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Приятелят моли Петко Стайнов да помогне за разпределението в Пловдив на завършилия военната музикална школа син на негов близък.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/034 -
H2105_59_013_00 | преглед | заявка

Писмо-отговор от Иван Дерменджиев до Петко Стайнов.
Пловдив, 07.11.1959.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Благодари за стореното от Петко Стайнов за разпределението на сина на неговия близък, за което го е молил си писмото си от 25.10 с.г.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/036 -
забележка
H2105_59_014_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Сакакушев до Петко Стайнов.
Русе, 30.11.1959.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Приятелят музикант изпраща на Петко Стайнов своя статия за музикалното минало на Русе по повод 10-та годишнина на Русенската опера, която моли да бъде публикувана в сп. „Музика”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/59/037 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >