Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_22_009_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Йовчев до Петко Стайнов (в Дрезден).
Казанлък, 07.02.1922.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Д.Й. благодари на П.С. за поздравленията за именния му ден и разправя как редовно се черпят с „хашлаците” (вкл. „Графа” и Димитър Чорбаджийски).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/004 -
H2105_22_010_00 | преглед | заявка

Картичка от Данка (?) до Таня и Петко Стайнов (в Дрезден).
Прага, 16.05.1922.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Д. благодари за оказано й съдействие, посрещнали са я Лили и Ваню и се интересува от датата на предстоящата сватба. Поздравява и Райнини (Райна и Генчо Стайнови).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/007 -
H2105_22_011_00 | преглед | заявка

Картичка от Теню (и Калинка) до Петко Стайнов (в Дрезден).
Казанлък, 27.10.1922.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Т. честити на П.С. именния ден.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/033 -
H2105_22_012_00 | преглед | заявка

Писмо от Митю (вероятно Скордев) до Петко Стайнов (в Дрезден).
Виена, 03.12.1922.
Ръкопис. – 4  с.

Лична кореспонденция. М. поздравява П.С. със женитбата и разказва за музикалния живот на Виена.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/041 -
H2105_23_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 26.01.1923.
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. „Драги Петко, Благодаря за бързата услуга … - описва, че е преживял неуспешна операция в Германия … споделя впечатления от концерт … връща борч …- …”

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/23/027 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_23_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 15.04.1923.
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. Съобщава за успешно взет изпит.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/23/028 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_23_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 17.05.1923.
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. „Драги Петко, Поздравявам те … - поздравлението е за завършването на консерваторията с абсолвентски концерт. Коментира предстоящото завръщане на Петко Стайнов в България и му заръчва да поздрави Дитлич (председател на дружеството на слепите) и да „работи за преуспяването на дружеството”.  - … Здравей. Твой Николай”

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/23/029 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_23_005_00 | преглед | заявка

Картичка от Нейко Нейков до Петко и Стефанка Стайнови (в Дрезен).
Франкфурт, 01.01.1923.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Франкфурт.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/23/004 -
H2105_24_001_00 | преглед | заявка

Писмо от О. Ст. Обрейков (адвокат и приятел) до Петко и Стефанка Стайнови (в Казанлък).
Пловдив, 10.10.1924.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. О.О. благодари и от името на родителите си за получен от П.С. и С.С. подарък (дренчено сладко); очаква П.С. да изнесе отново концерт в Пловдив, след като е бил в Сливен и Северна България.
Писмото е свидетелство за концертната дейност на пианиста П.С.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/23/002 -
забележка
H2105_30_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Стоян Брашованов до Петко Стайнов (пианист и компонист) (в Казанлък).
София, 14.08.1930.
Ръкопис. – 6 с.+ плик.

Лична кореспонденция. С.Б. информира за някаква интрига около реформата в ДМА и за здравословното състояние на семейството си.
Прилага брошура за „Частна музикална консерватория”, която нарича „весело четиво”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/007 - Брошурата за „Частна музикална консерватория” е насочена към категория „М”. 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >