Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_66_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Юрген Елснер (Juergen Elsner) от Ин-та за музикознание и музикални инструменти с музей при Университета „Карл Маркс” до Петко Стайнов,  директор на Ин-та за музика при БАН.
Лайпциг, 07.07.1966.
Машитопис. – 1с.
Немски език.

Благодарствено писмо във връзка с пребиваването на Ю. Елснер в България и работата му в Ин-та за музика при БАН.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/49 - Регистрирано и като H112_66_001_00 
L08_66_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Лиляна Витанова до Петко Стайнов,  директор на Ин-та за музика при БАН..
Берлин, 13.05.1966.
Ръкопис. – 1с.

Лиляна Витанова информира  Петко Стайнов за хода на работата си като командирована в ГДР.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/54 - Регистрирано и като H108_66_001_00 
L08_66_003_00 | преглед | заявка

Указ № 940 на Президиума на Народното събрание за удостояване със звание „Герой на социалистическия труд” на акад. Петко Груев Стайнов по случай 70 годишнината от рождението му и за неговите големи заслуги за развитието на българската музикална култура.
София, 21.12.1966.
Машинопис. Препис. – 1с.
Заб.: Обнародван в ДВ бр.101 от 27.12.1966 г.

Подписан от:
Георги Трайков, Председател на Президиума на Народното събрание и
Минчо Минчев, Секретар на Президиума на Народното събрание.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 20 - Регистриран и като К02_66_002_00 и в 
L08_66_004_00 | преглед | заявка

Заповед № 1190/21.ХІ.1966 г. на Председателя на БАН. 
София, 21.11.1966.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за определяне заплатата на акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН.
Отбелязано е, че заплатата от 511,20 лв. влиза в зила от 01.10.1966 г.
Заповедта е подписана от акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 21 -
L08_66_005_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-1101/28.VІІ.1966 г. на Председателя на БАН.
София, 28.07.1966.
Машинопис. Заверен препис. – 1с
.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 45 дни платен годишен отпуск за 1966 г. Подписана е за председател от акад. Г. Узунов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 22 -
L08_66_006_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 26.07.1966.
Машинопис. Оригинал. - 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1966 г. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 23 -
L08_66_007_00 | преглед | заявка

[Характеристика] на академик Петко Стайнов, директор на Института по музикознание при БАН.
Б.д. [След 1966], Б.м. [София]
Машинопис. Оригинал. – 2с.

Съставена от комисия:
1. чл.кор. Ат. Стойков, директор на НОИ – носи подписа му;
2. ст.н.с. Н. Инджева – не е подписана.
Не е отбелязано предназначението на материала.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 120 и 121 - Регистрирано и като K02_66_001_00 
L08_66_008_00 | преглед | заявка

Докладна записка от Емил Златарев, зав. „Личен състав” на БАН до Бюрото на Президиума на БАН.
София, 19.09.1966.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Съдържа предложение за награждаване на акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров” или удостояване със звание „Герой на социалистическия труд” по повод наближаваща негова 70-та годишнина.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 123 -
L08_66_009_00 | преглед | заявка

Предложение от ръководството на БАН до Президиума на Народното събрание. 
София, 7.12.1966.
Машинопис. Оригинал. – 2с
.

Предложението е за награждаване на акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров” и със звание „Герой на социалистическия труд” във връзка с негова 70-та годишнина. Подписано е от Председателя на БАН акад. Л. Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 124 и 125 -
забележка
L08_66_010_00 | преглед | заявка

Кратка справка за статута и творчеството на акад. Петко Груев Стайнов.
Б.м. [София] Б.д. [След 1966]
Машинопис. Втори екз. – 1с

Не е посочено предназначението на справката.
Вероятно е приложение към предложението за награждаване. Виж  документ  L08_66_009_00.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 136 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >