Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_74_008_00 | преглед | заявка

ТОНЧЕВА, Елена.
Двадесетте и пет годни на Институт за музикознание при БАН / Елена Тончева. // Българска музика, ХХV, кн.4, 00.00.1974.

Статия за дейността на Ин-та за музикознание. Представя много подробно и конкретно дейността на института, респ. на отделните му секции през призмата като процес на „трудноното изграждане на музикалноизследователската традиция”.

БАН, Централен научен архив - 151/012/105 -
L08_NN_002_00 | преглед | заявка

До другарите членове на Литературно-художествения клон при Българската академия на науките : Доклад [от Петко Стайнов] върху труда на проф. Асен Карастоянов – “Мелодичните и хармонични основи на българската народна песен.” Б.г. [1948/1949] Б.м. [София]
Машинопис, копие. – 5с.
Заб.: Без подпис

Докладът анализира обстойно труда на проф. Асен Карастоянов – “Мелодичните и хармонични основи на българската народна песен” и като изявява приносния му характер предлага „трудът да бъде издаден от Академията на науките, с което ще се уясни работата на български композитор и ще се внесе яснота в проблемите, които занимават днес българския музикант”

БАН, Централен научен архив - 151/206/ 038-042 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >