Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_53_001_00 | преглед | заявка

Заповед № 127/17.ІІ.1953 г. на Председателя на БАН за наказване с мъмрене на  акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика.
София, 17.02.1953.
Машинопис. Втори екз. – 1 с

Наказанието е във връзка с направена ревизия от Вътрешно-ведомствения финансов контрол.
Заповедта е подписана от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 89 -
L08_53_002_00 | преглед | заявка

Служебен въпросник на Петко Груев Стайнов, който се попълва саморъчно от лицето при подписване на акта за встъпване в длъжност.
София, 10.07.1953.
Ръкописно попълнен формуляр. Оригинал. – 1 с.

Попълнен с непознат почерк – вероятно на служебно лице. Подписан с печата на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 95 -
L08_53_003_00 | преглед | заявка

Доклад от н.с. Лиляна Витанова до директора на Института за музика Петко Стайнов.
София, 24.02.1953.
Машинопис. – 2с.

Доклад относно недоброто водене и състояние на архива и библиотеката на Ин-та.

Фондация „Петко Груев Стайнов4, София - Fd-LArh/53/001 -
L08_54_001_01 | преглед | заявка

Писмо от акад. Петко Стайнов   
до Главния редактор на в. „Литературен фронт”.
Б.м. [София] Б.д. [1954]
Машинопис.  2 екз. – 3с.

Отговор на публикуваната във в. „Литературен фронт” статия “Злополучно издание” от проф. Стоян Брашованов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4553/17 - Регистрирано и като D13_54_003_03 
L08_54_001_02 | преглед | заявка

Писмо от акад. Петко Стайнов   
до Главния редактор на в. „Литературен фронт”.
Б.м. [София] Б.д. [1954]
Моливен ръкопис.  -  4с.
Заб.: Ръкописът е вероятно от ръката на Андр. Андреев, научен секретар на института.

Отговор на публикуваната във в. „Литературен фронт” статия “Злополучно издание” от проф. Стоян Брашованов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/14 -
L08_54_001_03 | преглед | заявка

Писмо от акад. Петко Стайнов   
до Главния редактор на в. „Литературен фронт”.
Б.м. [София] Б.д. [1954]
Машинопис.  – 2с.

Отговор на публикуваната във в. „Литературен фронт” статия “Злополучно издание” от проф. Стоян Брашованов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/31-002 -
L08_54_001_03 | преглед | заявка

Писмо от акад. Петко Стайнов до Главния редактор на в. „Литературен фронт”.
Б.м. [София] Б.д. [1954]
Машинопис.  – 2с.

Отговор на публикуваната във в. „Литературен фронт” статия “Злополучно издание” от проф. Стоян Брашованов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/31-002 -  
L08_54_002_00 | преглед | заявка

Заповед № 1053/31.VІІ.1954 г. на Научния секретар на БАН. 
София, 31.07.1954.
Машинопис. Заверен препис. - 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 48 дни платен годишен отпуск за 1954 г. Подписана е от Научния секретар на БАН акад. Асен Хаджиолов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 86 -
L08_54_003_00 | преглед | заявка

Трудова книжка на акад. Петко Груев Стайнов със съответни заверки към 15.02.1954, подпечатани с печата на БАН. София.
Ръкописно попълнено печатно издание.  – 5с.

На стр.стр. 10-11 са отбелязани:
- постъпване на работа в БАН като директор на Института за музика от 24.05.1951 г. и
- членство на Президиума на БАН от 1.І.1960 г.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 96 до106 -
забележка
L08_54_004_00 | преглед | заявка

Списък на композициите на акад. Петко Стайнов.
Б.м. [София] Б.д. [След 1954 г.]
Машинопис. – 1с.

-

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 146 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >