Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_64_005_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН.. 
София, 23.07.1964.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1964 г. Подписана е с факимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 34 -
L08_64_006_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-190/16.ІІІ.1964 г. на Председателя на БАН. 
София, 16.03.1964.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за заместване на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика по време на негова командировка. Подписана е от Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 35 -
L08_64_007_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН
София, 16.03.1964.
Машинопис. Оригинал. - 1с.

Молбата е за участие на Петко Стайнов като член на Президиума на СБК и на Правителствената комисия по Димитровските награди във Фестивала на българската симфонична музика в Русе. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 36 - Регистрирано и като L11_64_001_00 
L08_65_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Ив. Качулев до Петко Стайнов,  директор на Ин-та за музика при БАН.
Берлин, 05.12.1965.
Ръкопис. – 6 с.

Иван Качулев информира Петко Стайнов за хода на командировка в ГДР, свързана с подготовка на немско издание за българските народни инструменти..

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/50 - Регистрирано и като H108_65_001_00 
L08_65_002_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-1579/15.ІХ.1965 г. на Председателя на БАН. 
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 15 дни остатък от платен годишен отпуск за 1965 г. Подписана е от акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 24 -
L08_65_003_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН до Председателя на БАН. 
София, 15.09.1965.
Машинопис. Оригинал. - 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на 15 дни остатък от платен годишен отпуск за 1965 г. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 25 -
L08_65_004_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-503/13.V.1965 г. на Председателя на БАН. 
София, 13.05.1965.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 30 дни от полагаемия му се платен годишен отпуск за 1965 г. Отбелязано е, че опускът ще се ползва във Франция.
Заповедта е подписана от акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 26 -
L08_65_005_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 10.05.1965.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на един месец от полагаемия му се платен годишен отпуск за 1965 г. Подписана е с факсимилния му печат.
Носи резолюции на акад. Пантелей Зарев в качеството му на секретар на Отделението за [изобразителни изкуства, музика и литература] и на Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 27 -
L08_65_006_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-1453/23.VІІІ.1965 г. на Председателя на БАН.
София, 23.08.1965.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта разрешава акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН да бъде командирован от Комитета по културата и изкуствата като представител на България в журито на международния конкурс по полифонично хорово пеене в Арецо, Италия. Подписана е от Зам. председателя акад. Г. Узунов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 28 - Регистрирано и като L02_65_001_00 
забележка
L08_65_007_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН до Председателя на БАН. 
София,  20.08.1965
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко стайнов на служебен отпуск предвид командироването му от ККИ като представител на България в журито на Международния конкурс по полифонично хорово пеене в гр.Арецо, Италия. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 29 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >